Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo v/v Sinh hoạt công dân đầu năm cho khóa 2010 và 2011 In E-mail

ĐẠI HÓC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số: 41/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

TP.HCM, ngày 27  tháng 09 năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v Sinh hoạt Công dân đầu năm cho sinh viên

 

Theo kế hoạch công tác hằng năm, phòng Công tác Sinh viên thông báo lịch sinh hoạt công dân cho sinh viên khóa 2010, khóa 2011 bậc  Đại học chính quy và khóa 2011 bậc Cao đẳng như sau:

1.    Thời gian: 1 buổi (5 tiết)

2.    Đối tượng : Tất cả sinh viên khóa 2010, khóa 2011 hệ ĐH chính quy và khóa 2011 hệ Cao đẳng .

3.    Lịch cụ thể: đính kèm Thông báo.

Phòng Công tác sinh viên đề nghị các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ. Các sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 10 điểm vào mục 2.1 của Điểm rèn luyện năm học 2012-2013.

Mọi chi tiết về lịch học liên hệ tại Phòng Công tác Sinh viên từ ngày 02/10/2012 đến ngày 08/10/2011 (gặp Cô Tuyền)

Lưu ý: Sinh viên mang theo Thẻ sinh viên để tiến hành điểm danh.

 

                                                                                                                             TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            TRƯỞNG P.CÔNG TÁC SINH VIÊN

                                                                                                                              TRẦN CAO VINH             

 

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2012-2013

         

NGÀY

BUỔI

GIỜ

KHOA

ĐỊA ĐIỂM

Thứ 7 (13/10)

SÁNG

7g30 - 11g00

CNTT K2010

GĐ 2

Chủ nhật (14/10)

SÁNG

7g30 - 11g00

CNSH K2010

GĐ 2

KHVL K2010

CHIỀU

13g00 - 16g30

Toán tin K2010

GĐ1

Thứ 7 (20/10)

SÁNG

7g30 - 11g00

Địa chất K2010

GĐ 2

ĐTVT K2010

Chủ nhật (21/10)

SÁNG

7g30 - 11g00

Vật lý K2010

GĐ 2

KHMT K2010

Thứ 7 (27/10)

SÁNG

7g30 - 11g00

Sinh học K2010

GĐ 2

HD-KT-TV K2010

Chủ nhật (28/10)

SÁNG

7g30 - 11g00

CNTT K2011

GĐ 2

CHIỀU

13g00 - 16g30

Hóa học K2010

GĐ 1

CNMT K2010

Thứ 7 (03/11)

SÁNG

7g30 - 11g00

11CK2

GĐ 1

11CK3

Toán tin K2011

GĐ 2

Chủ nhật (04/11)

SÁNG

7g30 - 11g00

11CK4

GĐ 1

11CK5

Hóa học K2011

GĐ 2

Địa chất K2011

CHIỀU

13g00 - 16g30

Sinh học K2011

GĐ 1

Thứ 7 (10/11)

SÁNG

7g30 - 11g00

KHMT K2011

GĐ 1

CNMT K2011

Vật lý K2011

GĐ 2

HD-KT-TV K2011

Chủ nhật (11/11)

SÁNG

7g30 - 11g00

KHVL K2011

GĐ 2

ĐTVT K2011

CHIỀU

13g00 - 16g30

CNSH K2011

GĐ 2

11CK1

 

Cập nhật ( 27/09/2012 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab