Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
In E-mail

 

PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ – QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Chức năng

Phòng Quan hệ Quốc tế - Quản lý dự án (QHQT-QLDA) có chức năng giúp và tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các chương trình học bổng và du học; quản lý dự án nghiên cứu – giáo dục mang tính chất quốc tế.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý và tổ chức các hoạt động quốc tế

a) Quản lý hoạt động Quan hệ Quốc tế

- Xây dựng và tổng hợp kế hoạch về hợp tác quốc tế của Nhà trường theo từng năm học hay giai đoạn.

- Theo dõi và hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hợp các hoạt động quốc tế; báo cáo định kỳ tình hình hoạt động QHQT cho lãnh đạo theo qui định.

- Phụ trách mảng thông tin liên quan đến các hoạt động QHQT trên trang web/bản tin của trường; báo cáo và đưa tin các hoạt động đối ngoại của trường.

- Đề xuất phương hướng mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế.

- Xây dựng dự thảo và tham mưu cho Hiệu trưởng ký kết và theo dõi thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế.

- Phụ trách các chương trình học bổng ngắn/dài hạn do các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước tài trợ.

- Xây dựng qui trình hoạt động hợp tác quốc tế và hỗ trợ các đơn vị trong trường.

- Quản lý hồ sơ vào ra và thụ tục công tác nước ngoài của cán bộ viên chức trường.

- Phối hợp với phòng Công tác sinh viên hỗ trợ thủ tục pháp lý cho sinh viên nước ngoài trong thời gian học tập tại trường.

b) Quảng bá và nâng cao vị thế của Trường

- Liên hệ và sắp xếp, hỗ trợ các đoàn đến tham quan và làm việc với Trường, Khoa

- Chuẩn bị các tài liệu, chương trình quảng bá về trường đến các đối tác quốc tế và trong nước. Phối hợp các đơn vị trong việc đưa / đón tiếp các đoàn quốc tế.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác hội nghị, hội thảo, chuyên đề, triển lãm do các cơ quan ngoại giao, công ty nước ngoài mời tổ chức.

- Phối hợp, chủ trì hay tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.

c) Đào tạo và dịch vụ

- Dịch thuật tài liệu và văn bản khi được yêu cầu.

- Phối hợp phòng TC-HC, Phòng Đào tạo và các Khoa giới thiệu việc đào tạo đại học và sau đại học ở nước ngoài các chương trình hợp tác quốc tế.

- Phối hợp các đơn vị công tác quản lý giáo sư thỉnh giảng, du học sinh người nước ngoài đến làm việc, học tập tại trường.

- Xét duyệt và tổ chức trao tặng các danh hiệu (giáo sư mời nghiên cứu, tiến sỹ danh dự, bằng khen, giấy khen, kỉ niệm chương,…) cho các đối tác nước ngoài.

- Quản lý chung các hoạt động phối hợp đào tạo với các đối tác nước ngoài của các khoa, trung tâm trực thuộc trường.

- Phối hợp với các Khoa và đơn vị chức năng xây dựng các chương trình đào tạo, dịch vụ khoa học quốc tế có thu.

- Phối hợp giới thiệu các loại học bổng du học cho sinh viên, giảng viên và các đối tượng khác.

- Đề xuất và trực tiếp chuẩn bị các loại sản phẩm và quà lưu niệm cho hoạt động quốc tế;

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường.

2.2. Quản lý các dự án

- Tìm kiếm, các nguồn tài trợ cho các dự án nghiên cứu và giáo dục quốc tế;

- Tổ chức và quản lý, tập huấn các chương trình và dự án quốc tế.

- Phối hợp với các đơn vị trong việc triển khai các dự án hợp tác trong nước.

- Chuẩn bị văn bản hợp tác dự án và hỗ trợ.

2.3. Chương trình phối hợp đào tạo, trao đổi chuyên môn và học bổng du học

- Đầu mối quản lý các chương trình phối hợp đào tạo quốc tế; chương trình trao đổi chuyên môn, giao lưu quốc tế (giảng viên, sinh viên, giáo sư, nhà khoa học);

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện chương trình intership sinh viên tại các doanh nghiệp và trường, viện;

- Tổ chức các chương trình học bổng và phối hợp các đơn vị du học;

- Phối hợp với phòng công tác sinh viên trong công tác tiếp nhận sinh viên nước ngoài vào học tại trường.

2.4. Hợp tác địa phương

- Tham mưu và phối hợp thực hiện các hợp tác với địa phương và chương trình Tây Nam bộ;

 

- Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hợp tác với các địa phương.

  

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab