Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
2.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo V/v Quy trình và tiến độ thực hiện đánh giá Điểm rèn luyện sinh viên năm học 2012-2013 In E-mail

 

ĐH QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_______________

Số:  68/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Tp.HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

V/v Quy trình và tiến độ thực hiện đánh giá Điểm rèn luyện sinh viên

năm học 2012-2013

                                                                 

            Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đánh giá Điểm rèn luyện (ĐRL) năm học 2012 - 2013, Hội đồng đánh giá ĐRL hướng dẫn quy trình và tiến độ thực hiện cụ thể như sau:

1.     Đối với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường:

-          Từ 15/5/2013 - 15/6/2013: tổng hợp danh sách sinh viên tham gia các hoạt động được tổ chức trước ngày 15/5/2013 (theo mẫu).

-          Từ 15/7/2013 - 15/8/2013: tổng hợp danh sách sinh viên tham gia các hoạt động được tổ chức trước ngày 15/8/2013 (theo mẫu).

-          Từ 16/8/2013 - 10/9/2013: gửi bổ sung các kết quả sinh viên được khen thưởng các cấp (nếu có).

2.     Đối với Khoa:

-          Từ 15/5/2013 đến 14/6/2013 các Khoa triển khai cho sinh viên tự đánh giá tại Mục 5 "Ý thức và kết quả tham gia hoạt động của lớp sinh viên, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường" theo quy trình như sau:

·         Khoa triển khai cho Ban cán sự lớp/Ban chấp hành chi Đoàn - chi Hội đánh giá các sinh viên trong lớp tại mục 5.4

·         Khoa chủ trì họp lớp:

+ Công bố kết quả đánh giá các thành viên.

+ Các thành viên lớp đánh giá  Ban cán sự lớp, Cán bộ Đoàn, Cán bộ Hội.

+ Giải quyết khiếu nại của các thành viên trong lớp.

+ Lập biên bản họp lớp (ghi rõ kết quả bình bầu) gửi về Hội đồng Trường.

-          Từ 15/6/2013 đến 31/7/2013:

·         Khoa tổng hợp kết quả (theo mẫu) và các giấy chứng nhận thành tích đặc biệt của sinh viên chuyển về Hội đồng Trường (thông qua Phòng Công tác Sinh viên).

·         Các kết quả thống kê (theo mẫu) phải có xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa.

·         Gửi các hoạt động riêng do Ban chủ nhiệm Khoa/Bộ môn tổ chức (liên quan đến mục 1.3).

3.     Đối với cấp Trường:

-          Từ 15/6/2013 - 31/7/2013: Tiến hành kiểm tra, phân loại và tổng hợp danh sách sinh viên tham gia hoạt động; tiếp nhận và kiểm tra kết quả từ cấp Khoa.

-          Từ 01/8/2013 - 09/9/2013: Tiến hành cộng điểm học tập và điểm tham gia các hoạt động trong năm 2012 - 2013; công bố kết quả dự kiến.

-          Từ 10/9/2013 - 13/9/2013: Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại cho các sinh viên tốt nghiệp đợt 9/2013.

-          Từ 16/9/2013 - 27/9/2013: Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại cho các sinh viên K2010, K2011 và K2012.

-          01/10/2013 - 04/10/2013: công bố kết quả chính thức và trình ký Ban Giám hiệu.

Các trao đổi thắc mắc, các đơn vị liên hệ với Thường trực Hội đồng đánh giá Điểm rèn luyện Trường qua email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoặc liên hệ trực tiếp phòng CTSV (gặp Cô Hân hoặc Cô Thắm).

Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng tiến độ được quy định để đảm bảo thời gian tốt nghiệp và chuyển tiếp cao học của sinh viên.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KIÊM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN

Nguyễn Kim Quang

 

 

 

 

Cập nhật ( 20/05/2013 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab