Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
17.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Quy định về KH & CN của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM In E-mail

 

Quyết định 1652/QĐ-KHTN 31-10-2016_- Quy định tạm thời về đạo đức trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Trường ĐH KHTN, ĐhQG-HCM
Quyết định 124-KHTN-KH 22-01-2016 - Quy định mức thu quản lý chung các nhiệm vụ KHCN thực hiện tại Trường
Quyết định 1266/QĐ-KHTN 19/9/2016 - Điều lệ sáng kiến
Quyết định 1265/QĐ-KHTN 19/9/2016 - Danh mục tài liệu mật năm2016
Quyết định 1229/QĐ-KHTN 19/9/2016 - Quy chế Quản lý và sử dụng tài liệu mật tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên năm 2016
Quyết định 1223/QĐ-KHTN 19-9-2016 - Quy chế Quản trị tài sản trí tuệ tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
Quyết định 2136/QĐ/KHTN-KH 30-5-2015 - Quy_định về trình bày tên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên trong công bố thông tin đào tạo và NCKH
Quyết định 2124/QĐ-KHTN 30-6-2015 - Quy định về xử lý các đề tài NCKH trễ hạn
Quyết định 2134/QĐ/KHTN-KH 30-6-2015 - Tiêu chí xét thưởng công bố khoa học quốc tế 
Quyết định 2133/QĐ/KHTN-KH 30-6-2015 - Quy định Quy trình ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ KHCN tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 
Quyết định 2132/QĐ/KHTN-KH 30-6-2015 - Quy định về quy trình thực hiện đề tài cấp Trường
Quyết định 2131/QĐ/KHTN-KH 30-6-2015 - Quy định về việc quản lý hoạt động NCKH tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
Quyết định 312/QĐ-KHTN-TTPCSHTT 18-03-2014 - Quy chế tạm thời về Quản trị tài sản trí tuệ của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
Thông tin về các số tài khoản sử dụng trong các loại hợp đồng KHCN của Trường

Thông tin về Trường dùng để khai nhận tiền (tài trợ) USD từ nước ngoài

Quy chế hỗ trợ kinh phí tham dự Hội nghị - Hội thảo

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN -Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM


Cập nhật ( 10/02/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab