Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
9.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Quy định về KH & CN của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh In E-mail

  

Công văn số 1417/ĐHQG-KHCN ngày 07.08.2017 - Lưu ý trong công bố các ấn phẩm khoa học

Bảng xác nhận tên giao dịch quốc tế của ĐHQG-HCM và các trường thành viên

Công văn số 2412/ĐHQG-KHCN ngày 05/12/2016 - Tiêu chí đánh giá hoạt động KH&CN trong ĐHQG-HCM

Quyết định 1129/QĐ-ĐHQG ngày 18/10/2016 - Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn tổ chức giải thưởng công trình nghiên cứu xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM"

Công văn 1283/ĐHQG-KHCN ngày 30/6/2016 - Quy tắc đạo đức nghiên cứu trong ĐHQG-HCM

Quyết định 314/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 25/4/2016 - Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học ĐHQG-HCM

Quyết định 1194/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/9/2015 - Quy định khen thưởng khoa học công nghệ thường niên của ĐHQG-HCM

Công văn số 1567/ĐHQG-KHCN ngày 04/9/2015 -Hướng dẫn triển khai Thông tư 55 tại ĐHQG-HCM

Quyết định 84/QĐ-ĐHQG 6/2/2015 -Quy chế quản trị tài sản trí tuệ trong ĐHQG

Quyết định 1545/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 27/12/2013 - Quy định tạm thời về Quy trình thẩm định, phê duyệt các dự án/đề án tại ĐHQG-HCM

Quyết định 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012 - Quy định tổ chức thực hiện và quản lý đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại A, B, C)

Quyết định 201/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 04/3/2009 - Quy định Sở hữu trí tuệ trong ĐHQG-HCM 

  

 

Cập nhật ( 14/09/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab