Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
12.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Quy định của Quỹ phát triển KH & CN quốc gia (NAFOSTED) In E-mail

 

Thông tư liên tịch 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN ngày 02/11/2007 - Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển KH&CN quốc gia

Quyết định 03/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2008 - Quy định v/v tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ phát triển KH&CN quốc gia tài trợ

Quyết định 04/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2008 - Danh mục hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ phát triển KH&CN quốc gia tài trợ

Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2008 - Mã số phân loại đề tài

Quyết định 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2008 - Phương thức lập dự toán đề tài NCCB do Quỹ phát triển KH&CN quốc gia tài trợ

Công văn của NAFOSTED ngày 5/4/2010 - Hướng dẫn Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển KH&CN quốc gia tài trợ

Hướng dẫn tóm tắt của NAFOSTED tháng 3/2012 - Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đề tài NCKH

Quyết định 392/QĐ/KHTN-KH ngày 07/4/2014 - Quy chế chi tiêu đề tài do Quỹ phát triển KH&CN quốc gia tài trợ (NAFOSTED)

Nghị định 23/2014/NĐ-CP - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (NAFOSTED) 

Thông tư 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 - Quy định quản lý đề tài NCCB do NAFOSTED tài trợ

Thông tư 09-2015-BKHCN ngày 15/5/2015 - Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia do NAFOSTED hỗ trợ

Quyết định 31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 30/3/2016 - Danh mục tạp chí ISI có uy tín và quốc tế có uy tín trong lĩnh vực KHTN và KT

 

 Quyết định 03/QĐ-HĐQLQ ngày 15/6/2009 - Quy định tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học  (Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại Việt Nam; Tham dự hội nghị, hội thảo khoa học ở nước ngoài; Thực tập, hợp tác nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài; Công bố công trình khoa học)

 

Cập nhật ( 27/07/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab