Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Một số quy định chung về hoạt động KH & CN In E-mail

 

TTLT 93/BTC-BKHCN 10/2006 - Hướng dẫn khoán chi kinh phí đề tài, dự án

TTLT 44/BTC-BKHCN 5/2007 - Hướng dẫn phân bổ chi tiêu kinh phí đề tài, dự án

TTLT 29/BTC-BKHCN 4/2007 - Hướng dẫn quản lý tài chính chương trình trọng điểm cấp nhà nước

TTLT 01/BTC-2010 - Chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức HN quốc tế, tiếp khách trong nước

Thông tư 97/BTC 7/2010 - Chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 63/BTC 6/2007 - Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản

Quyết định 03/2007/QĐ-BKHCN - Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Luật số 29/2013/QH13 - Luật Khoa học và Công nghệ

Nghị định 08/2014/NĐ/CP 27/01/2014 - Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN

Luật số 80/2006/QH11 - Luật chuyển giao công nghệ

Luật số 50/2005/QH11 - Luật Sở hữu trí tuệ

Thông tư 01/2007/BKHCN - Hướng dẫn thi hành một số điều luật SHTT và sở hữu công nghiệp

Quyết định 418/QĐ-TTg 11/4/2012 - Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020

Nghị định 23/2014/NĐ/CP - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia

Quyết định 588/QĐ/BKHCN 31/3/2014 - Xây dựng quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ KH&CN

Thông tư 05/2014/BKHCN - 10/4/2014 - Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Thông tư 15/2014/BKHCN - 13/6/2014 - Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư 01/2015/BKHCN - 12/01/2015 - Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu

 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THÔNG TƯ 55/2015:

 

Cập nhật ( 05/09/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab