Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
TẢI LƯU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG In E-mail
  •   CẤP ĐHQG (loại thường, loại C): 

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG năm 2007

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG năm 2008

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG năm 2009

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG năm 2010 - Đợt 1

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG năm 2010 - Đợt 2

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG năm 2011 - Đợt 1

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG năm 2011 - Đợt 2

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG năm 2012

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại C năm 2013 (Cấp kinh phí đợt 1/2013) 

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại C năm 2013 (Cấp kinh phí đợt 2/2013)

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại C năm 2014 và năm 2013 chuyển tiếp

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại C năm 2015 

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại C năm 2016

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại C năm 2017

CẤP ĐHQG TRỌNG ĐIỂM (loại B):

            Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG trọng điểm năm 2007

            Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG trọng điểm năm 2007 bổ sung - Đợt 1

            Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG trọng điểm năm 2007 bổ sung - Đợt 2

            Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG trọng điểm năm 2007 bổ sung - Đợt 3

            Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG trọng điểm năm 2008

            Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG trọng điểm năm 2009

            Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG trọng điểm năm 2009 bổ sung

            Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG trọng điểm năm 2010 

            Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG trọng điểm năm 2010 bổ sung

            Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG trọng điểm năm 2011 - Đợt 1

            Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG trọng điểm năm 2012 - Đợt 1

            Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại B năm 2013

            Quyết định phê duyệt  thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại B và hợp tác song phương năm 2014

            Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại B năm 2015 

            Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại B năm 2016

            Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại B năm 2017

  • CẤP ĐHQG TRỌNG ĐIỂM (loại A):
 
 
        
  • HỢP TÁC SONG PHƯƠNG:

Cập nhật ( 27/04/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab