Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Lịch sử hình thành In E-mail

Lịch sử hình thành và phát triển của Phòng Thanh tra Pháp chế - Sở hữu Trí tuệ gắn liến với các mốc lịch sử sau:

Tháng 12 năm 1996, Ban Thanh tra Đào tạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được thành lập dựa trên Thông báo số 26/TCHC ngày 06/12/1996 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc ban hành Quy chế hoạt động tạm thời của Thanh tra Đào tạo có chức năng thanh tra các hoạt động về tổ chức đào tạo, quản lý đào tạo, công tác tuyển sinh của Phòng Đào tạo và của các Khoa theo quy chế của Bộ và ĐHQG TP.HCM.

Tháng 04 năm 2011, Ban Thanh tra Đào tạo được giao thêm nhiệm vụ phụ trách công tác pháp chế của nhà Trường và được nâng lên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 281/QĐ-KHTN-TCHC ngày 8/4/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên về việc thành lập Phòng Thanh tra Pháp chế.

Tháng 12 năm 2012, Phòng Thanh tra Pháp chế được giao thêm nhiệm vụ về công tác sở hữu trí tuệ của nhà trường và được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế - Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 1817/QĐ-KHTN-TCHC ngày 11/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên về việc thành lập Phòng Thanh tra Pháp chế - Sở hữu trí tuệ.

Phòng Thanh tra Pháp chế - Sở hữu Trí tuệ phụ trách ba nhiệm vụ quan trọng đối với các hoạt động của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: nhiệm vụ thanh tra đào tạo gắn liền với hoạt động đào tạo, nhiệm vụ pháp chế gắn liền với hoạt động quản trị nội bộ và nhiệm vụ sở hữu trí tuệ gắn liền với hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Cập nhật ( 23/09/2013 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Thông báo thanh tra
Thông báo pháp chế
Thông báo sở hữu trí tuệ
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab