Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
15.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Danh sách Giáo sư và Phó Giáo sư In E-mail

DANH SÁCH GIÁO SƯ - PHÓ GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Stt

Học Hàm

Học Vị

Họ

Tên

Chuyên Ngành

Chuyên môn

Hướng nghiên cứu

Bộ Môn Bộ Phận

Email

 

1

GS

TS

Dương Minh

Đức

Toán

Giải tích

1. Giải tích phi tuyến 
2. Phương trình đạo hàm riêng.

BM Giải tích

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

2

GS

TS

Đặng Đức

Trọng

Toán GT

Giải tích, Thống kê

Bài toán ngược, phương trình đạo hàm riêng, thống kê phi tham số, thốn kê nhiều chiều.

BM Giải tích

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

3

PGS

TS

Nguyễn Đình

Phư

Toán

 

1. Phương trình Vi phân / Differential Equations.
2. Lý thuyết Hệ thống  /  System Theory.
3. Lý thuyết Điều khiển và Tối ưu / Control and Optimization Theory.

BM Giải tích

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 
 
 

4

PGS

TS

Nguyễn Huy

Tuấn

Toán học

Giải tích

 

BM Giải tích

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

5

GS

TS

Bùi Xuân

Hải

Đại số
Lý thuyết số

Lý thuyết nhóm, vành

1. Cấu trúc nhóm tuyến tính trên vành
2.  Các định lý giao hoán trong Lý thuyết vành

BM Đại số

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 
 

6

PGS

TS

Đinh Ngọc

Thanh

Toán GT

 

 

BM Tài chính định lượng

 

 

7

PGS

TS

Tô Anh

Dũng

Toán thống kê

 

 

BM Xác suất thống kê

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

8

PGS

TS

Phạm Thế

Bảo

Toán - Tin

Ứng dụng tin học

 

BM Ứng dụng tin học

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

9

PGS

TS

Dương Ái

Phương

Vật lý

Vật lý quang phổ

 

Vp Đảng ủy

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

10

GS

TS

Châu Văn

Tạo

Vật lý hạt nhân

Vật lý hạt nhân

1. Mô phỏng các đường đẳng liều của các nguồn bức xạ gamma.
2. Nghiên cứu vật liệu bằng phương pháp hạt nhân.

BM Vật lý Hạt nhân

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

11

PGS

TS

Lê Văn

Hiếu

Vật lý
KH vật liệu

Vật liệu từ & Y sinh

 

BM Vật liệu từ và Y sinh

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

12

PGS

TS

Nguyễn Quốc

Khánh

Vật lý

Lý thuyết chất rắn và plasma

Hiệu ứng nhiều hạt trong  các  hệ thấp chiều và cấu trúc nanô.

BM Vật lý Lý thuyết

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

13

GS

TS

Đinh Sỹ

Hiền

Vật lý

Vi điện tử và điện tử nanô    /Microelectronics and Nanoelectronics

1. Nghiên cứu ứng dụng các linh kiện lập trình /Applications of Programmable Logic Devices
2. Mô hình và mô phỏng linh kiện điện tử nanô /Modeling and simulation of nanoelectronic devices

BM Điện tử

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

14

PGS

TS

Nguyễn Thành

Vấn

Vật lý Địa cầu

Các phương pháp thăm dò trong vật lý địa cầu.

1. Phương pháp thăm dò điện từ trong Vật lý Địa cầu
2. Xử lý tài liệu tổng hợp trong Vật lý Địa cầu thăm dò

BM Vật lý Trái đất

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

15

PGS

TS

Trần Quang

Trung

Vật lý Chất rắn

Vật liệu & linh kiện bán dẫn.

1. Vật lý màng mỏng.
2. Vật liệu & linh kiện bán dẫn.

BM Vật lý Chất rắn

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó  

 

16

PGS

TS

Nguyễn Văn

Hiếu

Vật lý và linh kiện điện tử /Physics and Electronic Devices

- Hệ nano/vi- cơ điện tử (MEMS-NEMS)
 - Linh kiện điện tử nano /Nanoelectronic Devices

1. Nuôi đơn tinh thể và khảo sát các tính chất điện, từ  / Crystal growth and suvery the electrical and magnetic properties.

2. Thiết kế, tính toán và mô phỏng chế tạo hệ nano/vi cơ điện tử  / Design, calculation and model of MEMS-NEMS.
3. Linh kiện điện tử từ và phát quang / Magnetic and photonic electronic Devices.

BM Điện tử

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

17

PGS

TS

Lâm Quang

Vinh

Vật lý

Vật lý ứng dụng

 

*BM lý ứng dụng

* Phòng Khoa học Công nghệ

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

18

PGS

TS

Vũ Thị Hạnh

Thu

Vật lý

Vật lý Ứng dụng

 

BM Vật lý Ứng dụng

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

19

PGS

TS

Phan Bách

Thắng

Vật lý vô tuyến và điện tử

Vật lý vô tuyến và điện tử

 

* BM Vật liệu Nano và Màng mỏng

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

20

PGS

TS

Trương Thị Hồng

Loan

Vật lý Hạt nhân

Vật lý Hạt nhân

 

BM Vật lý Hạt nhân

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

21

PGS

TS

Trần Cao

Vinh

Vật lý

Vật lý

 

Phòng Đào tạo

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

22

PGS

TS

Võ Lương Hồng

Phước

Hải dương học

Hải dương học

1.Tính chất điện và cơ chế truyền dẫn điện tích của vật liệu oxit..

2. Tính chất từ của vật liệu oxit.

BM Hải dương học - Khí tượng - Thủy văn

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

23

GS

TS

Nguyễn Kim Phi

Phụng

Hóa hữu cơ

Hoá học các hợp chất tự nhiên. Tổng hợp hữu cơ

1. Nghiên cứu một vài yếu tố ảnh hưởng lên sự hỗ biến imine-enamin của các dẫn xuất base Schiff của (±)-gossypol và của một số hợp chất có khung sườn giống gossypol như orto-hydroxybenzaldehyd và orto-hydroxynaptaldehyd. Hai lọai đồng phân nầy có thể có các họat tính sinh học khác nhau. 
2. Khảo sát thành phần hóa học của một số cây thuốc thuộc họ Cúc (Asteraceeae), Họ Cà phê (Rubiaceae), Họ Ô rô (Acanthaceae), Họ Nhân sâm (Araliaceae) và một ít Họ khác, hướng tác dụng kháng khuẫn, kháng ung thư.

BM Hóa Hữu cơ

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

24

GS

TS

Lê Ngọc

Thạch

Hóa hữu cơ

Tổng hợp hữu cơ

1. Hóa học xanh . 
2. Tinh dầu

BM Hóa Hữu cơ

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

25

PGS

TS

Nguyễn Diệu Liên

Hoa

Hóa hữu cơ

Hợp chất tự nhiên, hóa dược, tổng hợp hữu cơ

1. Hợp chất tự nhiên
2. Hoá dược
3. Tổng hợp hữu cơ

PTN Hợp chất tự nhiên

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

26

PGS

TS

Nguyễn Thị Phương

Thoa

Hóa Lý
Hóa vô cơ  / Inorganic Chemistry

Điện hóa học
Hóa học các kim loại chuyển tiếp (Transition Metal Chemistry)

1. Động học phản ứng điện cực và chống ô nhiễm, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường: … : Phản ứng khử nitrat, dư lượng phân bón trong nước, …; Thu hồi chì từ bột cao ắc quy chì phế  thải, …
2. Nguồn điện hóa học: Điện cực dương cho pin sạc(nanocomposite MnO2/C); pin Li-ion (cấu trúc spinel); sản xuất MnO2 điện hóa, …
3.Năng lượng tái sinh: Pin mặt trời trên cơ sở tinh thể nano TiO2 tẩm chất nhạy quang.(mè dầu, dầu lai)
4.Năng lượng tái sinh: Điều chế biodiesel từ dầu thực vật thải, dầu hạt bông vải, mỡ cá basa, mỡ gà, dầu hạt jatropha curcas .
5. Ăn mòn và bảo vệ kim loại : Các hệ ức chế ăn mòn thép trong môi trường nước biển cho thép cần khoan, ống chống, …; Các hệ sơn phủ thép vỏ tàu biển; Các phương pháp điện hóa trong nghiên cứu ăn mòn và đánh gi á tính bảo vệ kim loại của các hệ sơn phủ, các hệ ức chế , độ bền thời tiết, quá  trình lão hóa và tuổi thọ màng sơn, …
6.Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí lên độ bền vật liệu nhôm, đồng, thép, đá cẩm thạch :: quy luật khí hậu và ô nhiễm không khí của các vùng thành thị, nông thôn, khu công nghiệp, biển tại Việt Nam, tính chất và sản phẩm ăn mòn, mối liên hệ, phương trình dự báo, …

BM Hóa Học

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

27

PGS

TS

Nguyễn Thái

Hoàng

Hóa lý

Hóa lý

1.Nghiên cứu điện hóa học(ăn mòn kim loại,điện kết tủa, phân tích điện hóa).

2.Nghiên cứu pin quang điện hóa(pin mặt trời chất màu nhạy quang, pin mặt trời chấm lượng tử).

3.Nghiên cứu khung vật liệu hữu cơ- kim loại (MOFs,ZIFs).

BM Hóa lý

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

28

PGS

TS

Huỳnh Thị Kiều

Xuân

Hóa vô cơ  Inorganic Chemistry

Hóa vô cơ

1.Tổng hợp và nghiên cứu tính chất xúc tác oxi hóa khử và xúc tác quang hóa của các oxid bán dẫn. Các đối tượng đã nghiên cứu: oxid crom, hệ oxid Cr-Mn, oxid nhôm, oxid mangan, oxid titan và quá trình biến tính.
2.Xử lý môi trường nước, khí: xử lý nước thải công nghiệp và nước thải sinh họat bằng phương pháp hóa học với oxygen không khí, ozone, xúc tác; xử lý bằng phương pháp sinh học với các hệ vi khuẩn, vi nấm; xử lý khí NOx, SOx
3.Sắc ký phẳng: tách đồng phân quang học và định lượng bằng phương pháp densitometry

BM Hóa Vô cơ & Ứng dụng

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó    

 

29

PGS

TS

Bùi Thọ

Thanh

Hóa học

 

 

BM Hóa Lý

 

 

30

PGS

TS

Trần Lê

Quan

Hóa học - Công nghệ thực phẩm

 

 

Ban Giám Hiệu

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

31

PGS

TS

Nguyễn Thị Phương

Phong

Hóa lý

Hoá lý, Hoá  nano, Hoá dầu

1. Chế tạo phụ gia dầu khí
2. Chế tạo các vật  liệu nano

BM Hóa Lý

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

32

PGS

TS

Nguyễn Trung

Nhân

Hóa hữu cơ

Hóa học trong y học và sinh học ( Biological & Medical Chemistry)

1.       Các phương pháp phân tích trc quang và sc ký.

2.       Các qui trình thử họat tính sinh học của các hợp chất tự nhiên

3.       Cô lập và xác định cấu trúc của các hợp chất từ những cây thuốc Việt Nam

BM Hóa Hữu cơ

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

33

PGS

TS

Nguyễn Thị Thanh

Mai

Hóa  Phân tích

Các phương pháp đo đạc khác

1. Các phương pháp phân tích trắc quang và sắc ký

2. Các qui trình thử họat tính sinh học của các hợp chất tự nhiên

3. Cô lập và xác định cấu trúc của các hợp chất từ những cây thuốc Việt Nam

 

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

34

GS

TS

Trần Linh

Thước

Vi sinh / Microbiology
Công nghệ sinh học / Biotechnology

Vi sinh (Microbiology)
Công nghệ gen       (Gene technology)
Công nghệ sinh học phân tử (Molecular biotechnology)

1. Phát triển các hệ thống biểu hiện gen trong E. coli và Bacillus subtilis  (Development of gene expression systems in E. coli and Bacillus subtilis). 
2. Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng protein tái tổ hợp để phát triển các sinh phẩm xét nghiệm, văcxin, thuốc  (Study on production and application of recombinant proteins for development of diagnosis kits, vaccines and drugs).
3. Phát triển các hệ thống biểu hiện protein trên bề mặt tế bào để ứng dụng làm văcxin, enzyme (Development of cell surface protein expression systems for vaccine and enzyme applications).

PTN CNSHPT

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

35

PGS

TS

Hồ Huỳnh Thùy

Dương

Sinh học Phân tử

 

1. Xây dựng các phương pháp phân tử chẩn đóan bệnh truyền nhiễm ở người : Xây dựng các phương pháp PCR, RT-PCR, lai phân tử (reverse dot blot), PCR-ELISA để chẩn đóan phát hiện bệnh sốt xuất huyết Dengue, bệnh viêm màng não mủ, bệnh viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C, nhiễm HPV (Human papillomavirus), nhiễm CMV (Cytomegalovirus), …Xây dựng các phương pháp real-time PCR/RT-PCR, RFLP, lai phân tử để định kiểu gene (genotyping), định lượng, xác định tính kháng kháng sinh ở các bệnh nêu trên. Đang xây dựng phương pháp tạo kháng thể đơn dòng dùng trong chẩn đóan nhanh quá trình diễn tiến sang ung thư cổ tử cung.
2. Nghiên cứu hoạt tính sinh học của hợp chất tự nhiên từ cây thuốc : -Xây dựng: một số mô hình thực nghiệm để nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn ở chất chiết thực vật, các phương pháp sàng lọc tính gây độc tế bào của hợp chất tự nhiên : MTT và SRB trong nghiên cứu hoạt tính kháng ung thư, hệ thống nuôi cấy và thử thuốc trên các dòng tế bào ung thư người, các phương pháp tế bào và phân tử để xác định cơ chế và giai đọan gây chết tế bào của hợp chất tự nhiên : flow cytometry, phân tích DNA bộ gene, kính hiển vi huỳnh quang, thử nghiệm caspase, phương pháp TUNEL, Western blot. - Sử dụng các phương pháp đã xây dựng để sàng lọc và nghiên cứu tính kháng phân bào của hợp chất tự nhiên từ cây thuốc. - Nghiên cứu hoạt tính và cơ chế tác động của một số bài thuốc cổ truyền dùng kháng ung thư.

Di truyền

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

36

PGS

TS

Bùi Trang

Việt

Sinh lý thực vật / Plant physiology
Sinh học phân tử và tế bào thực vật / Plant molecular and cell biology

- Sinh lý thực vậtPlant physiology
 - Nuôi cấy mô và tế bào thực vật / Plant tissue and cell culture

1.Sinh lý thực vật (Plant physiology)
2. Phát sinh hình thái thực vật  / Plant morphogenesis
3. Nuôi cấy mô và tế bào thực vật cho vi nhân giống và hợp chất thứ cấp / Plant tissue and cell culture for micropagation and secondary products

BM Sinh lý thực vật

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

37

PGS

TS

Nguyễn Du

Sanh

Sinh lý Thực vật

Sinh lý thực vật

 

BM Sinh lý thực vật

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

38

PGS

TS

Trần Lê Bảo

Hà

Sinh học

Sinh lý học- Động vật học

1.Vật liệu Y sinh (Biomedical materials)

2.Kỹ nghệ mô(Tissue engineering)

BM Sinh lý học - CNSH Động vật

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

39

PGS

TS

Phạm Văn

Phúc

Sinh học

Sinh lý học- Động vật học

1. Ứng dụng công nghệ tế bào gốc trong tái tạo một số mô thoái hóa như xương, sụn; chế tạo mĩ phẩm;

điều trị thần kinh, tim mạcha

2. Ứng dụng công nghệ tế bào, tế bào gốc trong điều trị các bệnh ung thư, đặc biệt ung thư vú và gan

BM Sinh lý học - CNSH Động vật

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

40

PGS

TS

Bùi Văn

Lệ

Công nghệ sinh học tế bào

Công nghệ sinh học tế bào

1. Nuôi cấy tế bào thực vật: Vi nhân giống thực vật và sản xuất các hợp chất thứ cấp
2. Chuyển gen thực vật và nhận định các sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen (GMO)
3. Nhận định giống cây trồng dung các marker phân tử thực vật như ITS, RAPD, AFLP, ISSR
4. Khảo sár sự tưong tácở thực vật và Methylobacterium

BM CNSH Thực vật & Chuyển hóa sinh học

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

41

PGS

TS

Đặng Thị Phương

Thảo

Công nghệ sinh học phân tử

Sinh học phân tử, vi sinh.
Di truyền phân tử, sinh học ứng dụng.

1. Protein tái tổ hợp và ứng dụng.
2. Cơ chế phân tử cùa bện thoái hóa thần kinh (Parkinson ). Thiết kế mô hình sàng lọc thuốc trị bệnh Parkinson từ các hợp chất tự nhiên.

CNSH PT & Môi trường

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

42

PGS

TS

Trần Văn

Hiếu

Công nghệ Sinh học

Công nghệ Sinh học

1. Nghiên cứu sản xuất thuốc, mỹ phẩm dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp;

2. Nghiên cứu ứng dụng các VSV GRAS để phân phối vắc xin đường uống hay thực phẩm chức năng;

3. Nghiên cứu ứng dụng hạt từ miễn dịch cho các thử nghiệm sinh học

4. Xây dựng hệ thống phân phối nano để giải phóng có kiểm soát thuốc/mỹ phẩm;

5. Nghiên cứu ứng dụng các protein từ VSV để tạo tá dược mới;

6. Ứng dụng Tin sinh học để dự đoán các peptide và nghiên cứu phát triển vắc xin đường uống

BM CNSH Phân tử & Môi trường

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

43

PGS

TS

Hoàng Đức

Huy

Sinh thái học và tiến hóa (Ecology and Evolutionary Biology)

Sinh thái học Động vật ( Animal Ecology)

1. Sinh thái Động vật (Bò sát, Lưỡng cư, Cá, và Côn trùng), Tài nguyên Đa dạng Sinh học và Bảo tồn / Biodiversity, Wildlife Conservation and Resources Sustainable Using (Insects, Pices, Amphibian and Reptile)

2. Giám sát sinh học môi trường nước ngọt bằng động vật đáy cỡ lớn / Freshwater Biomonitoring Using Macro Benthos

3. Giao dục Môi trường và Du lịch Sinh thái / Environment Education and Ecotourism

BM Sinh thái - Sinh học tiến hóa

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

44

PGS

TS

Ngô Đại

Nghiệp

Sinh học, Sinh hóa học, Sinh học Phân tử và CNSH

Sinh hóa học, Sinh học và CNSH

1. Các hợp chất có hoạt tính sinh học ứng dụng cho các ngành thực phẩm, mỹ phẩm, nông nghiệp và y dược (chitosan, chitin, các oligosaccharide, các dẫn xuất của chúng, các enzyme và các chất khác tách chiết từ các nguồn khác nhau…).

2.   Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học trên hệ thống invitro (phương pháp hóa học và phương pháp tế bào).

BM Sinh hóa

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

45

PGS

TS

Trương Thanh

Cảnh

Khoa học Môi trường

 

 

BM Quản lý môi trường

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

46

PGS

TS

Tô Thị

Hiền

Hóa Môi trường

Công nghệ Môi trường

- Hóa học môi trường: khí và nước

- Hóa học khí quyển và chất lượng không khí

- Ô nhiễm các chất hữu cơ trong bụi không khí, nước mặt và nước mưa

- Rủi ro sức khỏe do ô nhiễm không khí

- Xử lý ô nhiễm môi trường

BM Công nghệ Môi trường

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

47

PGS

TS

Vũ Văn

Nghị

Khoa học Môi trường

Thủy văn và công trình nước

 

BM Khoa học Môi trường

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

48

PGS

TS

Trần Đan

Thư

Công nghệ phần mềm

Phương pháp & Công nghệ phát triển phần mềm.

1. Kỹ thuật hướng đối tượng và mẫu thiết kế phần mềm

BM Công nghệ Phần mềm

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

2. Các vấn đề trong toán học tổ hợp

 

49

PGS

TS

Nguyễn Đình

Thúc

Công nghệ thông tin – Toán học

Khoa học máy tính

1.    Bảo mật thông tin  (cryptography)

2.    Mô hình hóa và mô phỏng (simulation and modelling)

BM Công nghệ tri thức

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

50

PGS

TS

Lê Hoài

Bắc

Khoa học Máy tính

Thông minh nhân tạo
Tính toán mềm
Khai thác dữ liệu.

1. Researching on principles, tools, knowledge representative approaches for intelligent systems such as Fuzzy Logic, Frame, Semantic Network, and Artificial Neural Network 
2. Building Intelligent Systems in Chemistry, Intelligent Computing, Problem Solving Automatically.
3. Building some models associate techniques in Artificial Intelligent such as Fuzzy Logic, Neural Network, and Genetic Algorithm in order to solve the problems in Image Processing, Vietnamese Writing Recognition, Handwriting Recognition, Fingerprint Classification and Recognition, etc.
4. Researching on knowledge discovery and data mining approaches to build Decision Support Systems.
5. Some specific fields in Artificial Intelligence such as computer music, data hiding, computer vision, data mining, web faming, intelligent agent, learning machine.

BM Khoa học Máy tính

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

51

PGS

TS

Trần Minh

Triết

CNTT

Khoa học Máy tính

 

BM Công nghệ Phần mềm

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

52

PGS

TS

Đinh

Điền

Tin học, ngôn ngữ học ( Computer, Science Linguistics)

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ( Natural  language Processing)

1. Ngữ liệu song ngữ Anh-Việt, Hoa-Việt (English-Vietnamese, Chinese-Vietnamese parallel corpora).

2. Dịch máy Anh-Việt, Hoa-Việt (English-Vietnamese, Chinese-Vietnamese Machine Translation)

3. Ngữ liệu tiếng Việt có gán nhãn ngôn ngữ (Linguistically-annotated Vietnamese corpora)

BM Công nghệ tri thức

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

53

PGS

TS

Vũ Hải

Quân

Công nghệ tri thức

Nhận dạng và xử lý ngôn ngữ nói

1. Nhận dạng tiếng nói 
2.  Tổng hợp tiếng nói

BM Công nghệ tri thức

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

54

PGS

TS

Lê Hoàng

Thái

CNTT

 

1.Các hệ thống tính toán thông minh: Mạng nơron nhân tạo, Logic mờ và Thuật giải di truyền. 
2. Nhận Dạng: Nhận dạng ảnh đối tượng gồm: ảnh vân tay, ảnh chữ ký, ảnh chữ viết tay, ảnh mặt người, phân loại ảnh hoa, phân loại ảnh vùng du lịch, xác định các đối tượng chuyển động.

BM Khoa học Máy tính

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab