Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về việc không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 175/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên

_____________________________

           

Căn cứ Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/8/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, Nhà trường thông báo đến tất cả các sinh viên kể từ ngày 26/8/2013 Phòng Công tác Sinh viên không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí đối với các diện sau:

1.     Sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2.     Sinh viên theo học các ngành, nghệ nặng nhọc, nguy hiểm

 

 

 

            Nơi nhận:

-             BGH (báo cáo);

-             BCN các Khoa/Ngành;

-             Sinh viên (thực hiện)

-             Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

Văn Chí Nam

 

 

 

 

Cập nhật ( 29/08/2013 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab