Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
6.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN NH 2012 - 2013 (hệ ĐHCQ) In E-mail

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:  184/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Tp.HCM, ngày 09 tháng 9 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

v/v kết quả Điểm rèn luyện dự kiến NH 2012 - 2013

_______________

  Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN năm học 2012 - 2013 và hướng dẫn
tiếp nhận khiếu nại như sau:

1.      Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN năm học 2012 - 2013: File đính kèm

2.      Nơi tiếp nhận khiếu nại:

STT

Nội dung

Nơi tiếp nhận

Email các cán bộ phụ trách

1

Mục 5

Khoa

Toán: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

CNTT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Vật lý: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Hóa: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Sinh + CNSH: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Địa chất:  Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

KHMT + CNMT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

KHVL: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

ĐTVT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

2

Các mục còn lại

Phòng CTSV

P.CTSV: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

3.      Thời gian khiếu nại:

STT

Đối tượng

Thời gian khiếu nại

1

SV tốt nghiệp 9/2013

10/9/2013 đến 16g30 ngày 16/9/2013

2

SV K2010

SV K2011

18/9/2013 đến 16g30 ngày 27/9/2013

3

SV K2012

-    Sinh viên gửi mail về đơn vị tiếp nhận khiếu nại từ 18/9/2013

đến 16g30 ngày 27/9/2013 (đề nghị sử dụng email sinh viên)

-    Phòng CTSV trả lời trực tiếp tại cơ sở Linh Trung: ngày

26/9/2013 và 27/9/2013:

·         Buổi sáng: 9g00 - 11g00

·         Buổi chiều: 13h30 - 15g30

 

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên
và thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả
chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiều nại nào khác.

                                                                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG

                                                                                                                                      ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

                                                                                                                                                  Văn Chí Nam

Cập nhật ( 11/09/2013 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab