Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
co so vat chat_ ptn hoa phan tich_ khoa mt.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Chuẩn đầu ra Sau đại học In E-mail

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra cho các chuyên ngành đào tạo trình độ Sau đại học

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Khoa học máy tính

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Hệ thống thông tin

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Toán giải tích

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Đại số và lý thuyết số

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán họ

Chuần đầu ra chuyên ngành Cơ sở toán cho tin học

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Lý thuyết tối ưu

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Vật lý nguyên tử hạt nhân và NLC

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử - hướng ứng dụng

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Quang học

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử - hướng Kỹ thuật

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Vật lý kỹ thuật

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Vật lý địa cầu

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Hải dương học

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Khí tượng khí hậu học

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kỹ thuật điện tử - hướng Vi điện tử

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kỹ thuật điện tử - Hướng viễn thông máy tính

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Hóa hữ cơ

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Hóa phân tích

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Hóa vô cơ

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Di truyền

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Vi sinh học

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Sinh học thực nghiệm hướng Hóa sinh

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Sinh học thực nghiệm hướng Sinh lý thực vật

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Sinh lý thực nghiệm hướng Sinh lý động vật

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Khoa học môi trường

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Địa chất học

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kỹ thuật địa chất

Cập nhật ( 25/09/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab