Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
2.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về việc lịch sinh hoạt công dân đầu năm cho sinh viên khóa 2011, khóa 2012 bậc Đại học chính quy và khóa 2012 bậc Cao đẳng In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 203/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Ngày  01 tháng 10  năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc lịch sinh hoạt công dân đầu năm

­­­­__________________________

           

Theo kế hoạch công tác hằng năm, nhà trường thông báo lịch sinh hoạt công dân đối với sinh viên khóa 2011, khóa 2012 bậc Đại học chính quy và khóa 2012 bậc Cao đẳng như sau:

1.      Thời gian: 2 buổi

·         Sáng:   Từ 07g30 đến 11g00

·         Chiều: Từ 13g00 đến 16g30

2.    Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 2011, khóa 2012 bậc Đại học chính quy và khóa 2012 bậc Cao đẳng .

3.    Lịch cụ thể:

Phòng Công tác sinh viên đề nghị các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ. Các sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 10 điểm vào mục 2.1 (Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong Nhà trường) của Điểm rèn luyện năm học 2013-2014.

Mọi chi tiết về lịch học liên hệ Phòng Công tác Sinh viên từ ngày 07/10/2013 đến ngày 15/10/2013 theo địa chỉ email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó (tên tiêu đề ghi: "Lịch sinh hoạt" và sinh viên chỉ sử dụng email do trường cấp trong quá trình trao đổi thông tin có liên quan).

Lưu ý: Sinh viên mang theo Thẻ sinh viên để tiến hành điểm danh.

 

            Nơi nhận:

-            BGH (để báo cáo);

-            BCN các Khoa;

-            BCH Đoàn TN–Hội SV trường;

-            Sinh viên (thực hiện);

-            Lưu: P.CTSV.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

 

 

Cập nhật ( 04/10/2013 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab