Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về lịch học bổ sung các chuyên đề sinh hoạt công dân đầu năm đối với các sinh viên khoa Công nghệ Thông tin khóa 2012 (lớp 2) In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:  224/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về lịch học bổ sung các chuyên đề sinh hoạt công dân đầu năm đối với các sinh viên

khoa Công nghệ Thông tin khóa 2012 (lớp 2)

___________________________

           

Do sự cố mất điện xảy ra vào chiều ngày 26/10/2013 tại cơ sở Linh Trung nên buổi sinh hoạt công dân đầu năm của các sinh viên khoa Công nghệ Thông tin khóa 2012 (lớp 2) bị tạm ngưng. Vì vậy nhà trường thông báo đến các sinh viên đã tham gia sinh hoạt vào sáng 26/10/2013 (danh sách đính kèm) lịch học bổ sung, cụ thể như sau:

·         Thời gian: từ 07h30 đến 11h00 ngày 17/11/2013

·         Địa điểm: Hội trường B, cơ sở Linh Trung

Riêng đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú gần cơ sở Nguyễn Văn Cừ có thể tham gia lịch sinh hoạt vào lúc 07h30 đến 11h00 ngày 16/11/2013 tại phòng E.403 cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Lưu ý: nhà trường chỉ giải quyết cho các sinh viên có tên trong danh sách đi theo đúng lịch nhà trường đã thông báo. Các trường hợp khiếu nại hay thắc mắc khác sẽ không được tiếp nhận.

           

Nơi nhận:

-            BGH (báo cáo);

-            Sinh viên (thực hiện);

-            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

Cập nhật ( 04/11/2013 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab