Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về việc quy định phương thức điểm danh đối với sinh viên khi tham gia sinh hoạt công dân đầu năm In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 226/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Về việc quy định phương thức điểm danh đối với sinh viên

khi tham gia sinh hoạt công dân đầu năm

­­­­__________________________

           

Để đảm bảo sự nghiêm túc trong quá trình tham gia sinh hoạt công dân đầu năm, nhà trường thông báo đến tất cả các sinh viên phương phức điểm danh mới, cụ thể như sau:

Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước 15’, nhà trường sẽ tiến hành quét thẻ sinh viên và cung cấp phiếu điểm danh cho các sinh viên. Trong mỗi phiếu điểm danh đều có 1 dãy số ngẫu nhiên. Sinh viên có trách nhiệm giữ phiếu này trong suốt buổi học và ghi nhớ dãy số ngẫu nhiên trên. Cuối mỗi buổi học nhà trường sẽ thu lại phiếu điểm danh.


                         Lưu ý:

+                    Sau 15’ kể từ khi bắt đầu chuyên đề đầu tiên của mỗi buổi học, nhà trường sẽ tạm ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian quy định sẽ không được giải quyết.

+                    Sinh viên phải đi học đầy đủ các buổi theo đúng yêu cầu của nhà trường. Trường hợp sinh viên đi thiếu một buổi vào ngày học thì nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân đầu năm.

 

 

Nơi nhận:

-            BGH (báo cáo);

-            Sinh viên (thực hiện);

Lưu: VT, CTSV.       

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

Cập nhật ( 05/11/2013 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab