Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động. In E-mail

Ngày 25/10/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

Trong đó, đáng chú ý là quy định về xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do công việc bị pháp luật cấm. Theo đó, trường hợp không giao kết được hợp đồng lao động mới với người lao động khi hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do công việc bị pháp luật cấm, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả cho người lao động một khoản tiền do 02 bên thỏa thuận nhưng ít nhất cứ mỗi năm làm việc bằng 01 tháng lương tối thiểu vùng áp dụng đối với địa bàn nơi người sử dụng lao động đặt cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc đơn vị, chi nhánh mà người lao động làm việc.

Trường hợp người lao động đã có thời gian làm việc cho người sử dụng lao động theo các hợp đồng lao động khác trước đó từ đủ 12 tháng trở lên mà chưa được chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, thì ngoài khoản tiền được chi trả nêu trên, người lao động còn được hưởng trợ cấp thôi việc đối với thời gian đã làm việc cho người sử dụng lao động theo các hợp đồng lao động trước đó.

Cũng theo Thông tư này, thời hạn hợp đồng lao động đối với người nước ngoài được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước do hai bên xác định trong khoảng thời gian từ đủ 12 - 36 tháng, nhưng tối đa không quá thời hạn của Giấy phép lao động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Hết thời hạn, người sử dụng lao động và người được thuê làm giám đốc có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động 01 lần thông qua ký kết phụ lục hợp đồng lao động nhưng tối đa không quá 12 tháng hoặc không quá thời hạn của Giấy phép lao động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (đối với người được thuê là người nước ngoài).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2013. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/07/2013.

Download: 

Nghị định số 44/2013/NĐ-CP   nd_44-2013

Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH tt_30-2013-bltbxh

Nguồn tin: http://luatvietnam.vn/So-422013-653-ngay-05112013br/428/220/64513204/default.aspx
Cập nhật ( 11/11/2013 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Thông báo thanh tra
Thông báo pháp chế
Thông báo sở hữu trí tuệ
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab