Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
2.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về việc thay đổi địa điểm và thời gian sinh hoạt đầu năm đối với sinh viên ngành Khoa học Môi trường và sinh viên khoa Hóa học khóa 2011 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:  232/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi địa điểm và thời gian sinh hoạt đầu năm đối với sinh viên ngành Khoa học Môi trường và sinh viên khoa Hóa học khóa 2011

_______________________

           

Nhà trường thông báo đến các sinh viên ngành Khoa học Môi trường và sinh viên khoa Hóa học khóa 2011 về việc thay đổi địa điểm và thời gian sinh hoạt đầu năm, cụ thể như sau:

v  Đối với sinh viên ngành Khoa học Môi trường:

·         Thời gian: thứ bảy ngày 16/11/2013

+        Sáng: từ 07h30 đến 11h00

+        Chiều: từ 13h00 đến 16h30

·         Địa điểm: Giảng đường 1, cơ sở Nguyễn Văn Cừ

v  Đối với sinh viên khoa Hóa học:

·         Thời gian: chủ nhật ngày 24/11/2013

+        Sáng: từ 09h00 đến 11h00

+        Chiều: từ 13h00 đến 16h30

·         Địa điểm: Giảng đường 1, cơ sở Nguyễn Văn Cừ

 

            Nơi nhận:

-            BGH (báo cáo);

-            Sinh viên (thực hiện);

-            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab