Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
17.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra giáo dục In E-mail

Luật thanh tra số 56/2010, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011

Download:
luat_thanh_tra_56-_2010

Nghị định số 42/2013/ND-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, hiệu lực thi hành ngày 01/07/2013

Download:

nd_42-2013

Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục hiệu lực thi hành 18/1/2014

Download:

tt_39-2013-bgdt

Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp, hiệu lực thi hành 03/02/2013

Download:

tt_51-2012-bgdt

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Thông báo thanh tra
Thông báo pháp chế
Thông báo sở hữu trí tuệ
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab