Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
untitled-1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Văn bản QPPL về phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo In E-mail

Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011 của Chính phủ Quy định về phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Download: nd_54-2011

Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT- BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên BộGDĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH hướng dẫn một sốđiều tại Nghịđịnh số 54/2011/NĐ-CP.

Download: ttlt_68-2011-bgdt-bnv-bltbxh-btc

Thông tư liên tịch số 01/2006-TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của liên Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Download:  ttlt_01-2006

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Thông báo thanh tra
Thông báo pháp chế
Thông báo sở hữu trí tuệ
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab