Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
untitled-1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về kết quả tham gia sinh hoạt công dân đầu năm, năm học 2013 - 2014 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 271/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

TPHCM, ngày 12 tháng 2  năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về kết quả tham gia sinh hoạt công dân đầu năm, năm học 2013  - 2014

­­­­__________________________

           

            Nhà trường thông báo về kết quả tham gia sinh hoạt công dân đầu năm đối với sinh viên khóa 2011, khóa 2012 bậc Đại học chính quy và khóa 2012 bậc Cao đẳng, cụ thể như sau:

1.    Kết quả:
  •   Danh sách sinh viên tham gia đầy đủ các chuyên đề theo đúng ngày quy định hoặc có đơn xin chuyển lớp: (xem tại đây)
  • Danh sách và hình thức kỷ luật sinh viên không tuân thủ theo quy định của Nhà trường:

+       +   Danh sách sinh viên có tham gia nhưng không theo đúng ngày hoặc không đầy đủ các chuyên đề theo quy định: - 5 (trừ năm) điểm rèn luyện (xem tại đây)

+        +  Danh sách sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân: - 10 (trừ mười) điểm rèn luyện (xem tại đây).

Điểm rèn luyện sẽ bị trừ vào mục 2.1 (Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong Nhà trường) trong năm học 2013 – 2014.

2.    2.  Thời gian và địa điểm tiếp nhận khiếu nại:

  • +        Thời gian: từ ngày 17/2 đến ngày 24/2/2014 (chỉ tiếp nhận vào sáng thứ 2, 4 và 6 trong tuần).
  • +        Địa điểm: tại Phòng Công tác Sinh viên ở 2 cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Thủ Đức - Dĩ An.

 

 Nơi nhận:

-            BGH (báo cáo);

-            BCN các Khoa;

-            Đoàn TN – Hội SV;

-            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

Văn Chí Nam

 

Cập nhật ( 17/02/2014 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab