Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
5.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo chương trình học bổng "TF LEaRN Programme @ NUS" năm 2014 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:   279  /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng “TF LEaRN Programme @ NUS” năm 2014

_________________

 

1.      Tên học bổng

Temasek Foundation Leadership Enrichment and Regional Networking Programme @ National University of Singapore ( TF LEaRN @ NUS)

2.      Nội dung

Chương trình dành cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và từng giữ vị trí lãnh đạo trong các tổ chức dành cho sinh viên. Sinh viên được chọn sẽ tham gia các hoạt động trao đổi văn hóa, tham gia hoạt động xã hội và nâng cao kỹ năng lãnh đạo trong thời gian trao đổi 01 học kỳ tại NUS.

3.      Số lượng: 07 suất

4.      Thời gian: tháng 8 – 12/2014

5.      Điều kiện dự tuyển:

-         Hoàn thành ít nhất 2 học kì tại trường đang theo học;

-         Có thành tích học tập xuất sắc, thuộc top 10% của trường;

-         Trình độ tiếng Anh lưu loát (IELTS: tối thiểu 6.5 hoặc TOEFL: tối thiểu 600 (viết giấy)/ 100 (internet)/ 250 (computer);

-         Tham gia vào các hoạt động cộng đồng và các dự án trong nước, ưu tiên giữ vị trí lãnh đạo trong các hoạt động đó.

6.      Hồ sơ dự tuyển gồm có:

v TF LEaRN Programme @ NUS:

-         Application Form TF LEaRN Programme @ NUS (sinh viên phải hoàn tất bảng đăng ký gồm cả mục 9&10). Sinh viên hoàn tất mẫu đơn bằng cách đánh máy;

-         01 bản sao hộ chiếu;

-         Bảng điểm IELTS hoặc TOEFL (IELTS từ 6.5 trở lên; TOEFL PBT từ 600 trở lên; TOEFL CBT từ 250 trở lên; TOEFL iBT từ 100 trở lên);

-         Bảng điểm (bằng tiếng Anh) có xác nhận của Trường;

-         Các giấy tờ bổ sung cho 5 thành tích nổi bật trong các lĩnh vực (học tập, phục vụ cộng đồng và khả năng lãnh đạo);

-         Thư giới thiệu của giảng viên.

v Non-Graduating Exchange Application:

-         Hoàn tất Online Application Form tại địa chỉ https://aces01.nus.edu.sg/ngAdmForm/index.jsp

-         01 bản sao hộ chiếu;

-         Bảng điểm (bằng tiếng Anh) có xác nhận của trường;

-         Thư xác nhận của trường đang theo học về việc đồng ý thực hiện trao đổi khóa học, thời gian và mức độ trao đổi (ở cấp trường, khoa, bộ môn);

-         Thư xác nhận của trường đang theo học về việc xác nhận trình độ ngoại ngữ của ứng viên trong trường hợp ứng viên muốn học các khóa học về ngôn ngữ ở NUS (đối với các khóa có tiền tố LA, vd: LAC/LAF);

-         Bảng điểm IELTS hoặc TOEFL đối với ứng viên muốn học các khóa về luật và đang học tại trường không dạy bằng tiếng Anh.

Lưu ý: sinh viên phải đăng kí TF LEaRN Programme @ NUS và Non-Graduating Exchange Application. Sau khi có thông báo kết quả đậu hai chương trình thì mới chính thức tham gia chương trình TF LEaRN Programme @ NUS.

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 11g00 ngày 07/3/2014 tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00.

 

           

Nơi nhận:

-   BGH (để báo cáo);

-   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

Văn Chí Nam

 

Cập nhật ( 04/03/2014 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab