Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
12.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về việc hướng dẫn đăng ký sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2013 -2014 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 281/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn đăng ký sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2013 -2014

­­­­__________________________

            Tiếp theo thông báo số 277/TB-KHTN-CTSV ngày 26 tháng 2 năm 2014, nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên khóa 2011 trở về trước (đối với bậc Cao đẳng) và khóa 2010 trở về trước (đối với bậc đại học, hệ chính quy) quy trình đăng ký sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2013 -2014, cụ thể như sau:

1.    Thời gian đăng ký qua mạng:

            Từ 08h00 ngày 10/3/2014 đến 18h00 ngày 13/3/2014.

2.    Quy trình đăng ký:

·           Sinh viên đăng nhập vào tài khoản của mình trên hệ thống quản lý http://portal.hcmus.edu.vn

·           Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần chọn link Đăng ký chuyên đề trong nhóm chức năng Chuyên Đề trên Dashboard.

·           Chọn các lớp học tương ứng theo từng chuyên đề.

+        Chuyên đề 1: xem file đính kèm

+        Chuyên đề 2: xem file đính kèm

·           Sinh viên kiểm tra lại kết quả đăng ký.

(Sinh viên xem thêm hướng dẫn chi tiết tại đây)

3.    Lưu ý:

·              Đợt sinh hoạt công dân cuối khóa chỉ tổ chức 01 lần duy nhất trong học kỳ này.

·              Mỗi sinh viên phải đăng ký đầy đủ cả 2 chuyên đề.

·         Nhà trường sẽ tự động dồn lớp nếu số lượng mỗi lớp không đủ số lượng. Vì vậy, sinh viên phải xem thông báo thường xuyên trên website http://www.hcmus.edu.vn/ để cập nhật thông tin việc hủy các lớp học không đủ số lượng.

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thực hiện đúng thời gian quy định để bảo vệ quyền lợi của mình. Các vấn đề phát sinh sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ phòng Công tác Sinh viên để được hỗ trợ.

 

Nơi nhận:

-            BGH (báo cáo);

-            BCN các Khoa/Ngành;

-            Đoàn TN – Hội SV;

-            Sinh viên (thực hiện)

-            Lưu: CTSV

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

Văn Chí Nam

 

Cập nhật ( 12/03/2014 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab