Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về kết quả đăng ký sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2013 - 2014 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 285/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP.HCM, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

Về kết quả đăng ký sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2013 - 2014


Nhà trường thông báo kết quả đăng ký sinh hoạt công dân cuối khóa như sau:

1.    Danh sách đăng ký:

·         Chuyên đề 1:

+        Lớp 1: xem tại đây

+        Lớp 2: xem tại đây

+        Lớp 3: xem tại đây

+        Lớp 4: xem tại đây

+        Lớp 5: xem tại đây

+        Lớp 6: xem tại đây

+        Lớp 8: xem tại đây

+        Lớp 9: xem tại đây

+        Lớp 10: xem tại đây

·         Chuyên đề 2:

+        Lớp 1: xem tại đây

+        Lớp 2: xem tại đây

+        Lớp 3: xem tại đây

+        Lớp 4: xem tại đây

+        Lớp 5: xem tại đây

+        Lớp 6: xem tại đây

+        Lớp 8: xem tại đây

+        Lớp 9: xem tại đây

+        Lớp 10: xem tại đây

Ø             Đối với sinh viên đăng ký học lớp 7 (ở cả 2 chuyên đề) sẽ chuyển sang học lớp 8

2.    Địa điểm học: tại Giảng đường 1 và 2 Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM

3.    Thời gian học:

·         Sáng:   Từ 07g30 đến 11g00

·         Chiều: Từ 13g00 đến 16g30

4.    Phương thức điểm danh:

Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước 15’, nhà trường sẽ tiến hành quét thẻ sinh viên và cung cấp phiếu điểm danh cho các sinh viên. Trong mỗi phiếu điểm danh đều có 1 dãy số ngẫu nhiên. Sinh viên có trách nhiệm giữ phiếu này trong suốt buổi học và ghi nhớ dãy số ngẫu nhiên trên. Cuối mỗi buổi học nhà trường sẽ thu lại phiếu điểm danh.

  • Lưu ý:

+                    Sau 15’ kể từ khi bắt đầu buổi học, nhà trường sẽ tạm ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

+                    Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề thì nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 10 điểm vào Điểm rèn luyện năm học 2013-2014 (tại mục 2.1: Chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường).

 

            Nơi nhận:

-            BGH (để báo cáo);

-            BCN các Khoa;

-            BCH Đoàn TN–Hội SV trường;

-            Sinh viên (thực hiện);

-            Lưu: P.CTSV.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

 

Cập nhật ( 14/03/2014 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab