Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Quyết định Ban hành Quy chế tạm thời về Quản trị tài sản trí tuệ In E-mail
Ngày 18/3/2014 Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã ký Quyết định số 312/QĐ-KHTN-TTPCSHTT ban hành Quy chế tạm thời về Quản trị tài sản trí tuệ sau khi đã đưa Dự thảo Quy chế Quản trị tài sản trí tuệ lấy ý kiến đóng góp công khai của đại diện các đơn vị trong nhà trường. Đây được xem là cơ sở để xây dựng và phát triển hoạt động quản trị tài sản trí tuệ của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên theo Kế hoạch chiến lược năm năm 2011-2015, các quy định trong Quy chế sẽ được đưa vào vận hành thử cùng với bộ máy thực thi trên thực tế, sau đó tiếp tục để hoàn thiện các quy định và quy trình quản trị tài sản trí tuệ của nhà trường vào năm 2015.
Download Quyết định: quyetdinhbanhanhquychetamthoiqttstt
qdbanhanh.jpg
Cập nhật ( 12/10/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Thông báo thanh tra
Thông báo pháp chế
Thông báo sở hữu trí tuệ
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab