Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
11.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo chương trình học bổng Kova và giải thưởng Kova năm 2014 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:     286   /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Kova và Giải thưởng Kova năm 2014

_______________

 

1.      Học bổng Kova cho sinh viên

-         Dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, có tư cách đạo đức tốt

-         Có điểm trung bình học tập năm học 2012-2013 từ 8,0 trở lên, điểm rèn luyện từ 70 trở lên

-         Có hoàn cảnh gia đình khó khăn

-         Ưu tiên nữ sinh viên và sinh viên các dân tộc thiểu số

-         Hồ sơ xin học bổng bao gồm:

v Đơn xin tham gia học bổng Kova lần thứ 12

v Bản báo cáo thành tích cá nhân các năm học có xác nhận của khoa, trường

v Bảng điểm học tập và rèn luyện năm học 2012-2013

v Bản khai hoàn cảnh kinh tế gia đình có xác nhận của địa phương

Mẫu hồ sơ đính kèm

2.      Giải thưởng Kova cho sinh viên

-         Dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, có tư cách đạo đức tốt

-         Có điểm trung bình học tập năm học 2012-2013 từ 9,0 trở lên, điểm rèn luyện từ 70 trở lên

-         Có hoàn cảnh gia đình khó khăn

-         Ưu tiên nữ sinh viên và sinh viên các dân tộc thiểu số

-         Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả tốt

-         Hồ sơ xin giải thưởng bao gồm:

v Đơn xin tham gia nhận giải thưởng Kova lần thứ 12

v Bản báo cáo thành tích cá nhân các năm học có xác nhận của khoa, trường

v Bảng điểm học tập và rèn luyện năm học 2012-2013

v Bản chứng nhận tên đề tài nghiên cứu khoa học

v Bản khai hoàn cảnh kinh tế gia đình có xác nhận của địa phương

Mẫu hồ sơ đính kèm

3.      Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 30/6/2014 tại Phòng Công tác Sinh viên (ở cả 2 cơ sở)

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 15g00.

 

           

Nơi nhận:

-   BGH (để báo cáo);

-   BCN các Khoa;

-   Đoàn TN, Hội SV;

-   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 Văn Chí Nam

 

Cập nhật ( 24/03/2014 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab