Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
8.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Nghị định số 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) quốc gia. In E-mail

Điều kiện vay vốn Quỹ Phát triển KHCN quốc gia

Ngày 03/04/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) quốc gia.

Quỹ Phát triển KHCN quốc gia là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ KHCN, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng trong nước. Quỹ có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội, văn phòng đại diện ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác; với nguồn vốn điều lệ được cấp từ ngân sách sự nghiệp KHCN là 500 tỷ đồng và được bổ sung hàng năm để bảo đảm mức vốn ít nhất 500 tỷ đồng.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay (đối với các nhiệm vụ KHCN nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và sản xuất và đời sống do tổ chức, cá nhân đề xuất), bảo lãnh vốn vay (đối với các nhiệm vụ KHCN chuyên biệt), cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ KHCN và hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KHCN quốc gia.

Tổ chức, cá nhân muốn đăng ký tài trợ, vay vốn, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ của Quỹ phải đáp ứng một số điều kiện cơ bản như: Có đủ năng lực chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với từng loại nhiệm vụ KHCN (đối với tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KHCN); phải có chuyên môn phù hợp loại hình đề nghị hỗ trợ (trường hợp đăng ký hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KHCN) và phải tuân theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2014.

Download: 23_2014_nd-cp

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Thông báo thanh tra
Thông báo pháp chế
Thông báo sở hữu trí tuệ
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab