Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
8.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông tư 05/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ" ngày 10/4/2014 In E-mail

Tóm tắt nội dung:

Ngày 10/04/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã ra Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”, áp dụng đối với các nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách Nhà nước cấp quốc gia, cấp Bộ và cấp tỉnh.

Hợp đồng bao gồm 09 điều, với các điều khoản chính về đặt hàng và nhận đặt hàng thực hiện đề tài (dự án); thời gian thực hiện hợp đồng; kinh phí thực hiện đề tài (dự án); quyền và nghĩa vụ của các bên; chấm dứt hợp đồng; xử lý tài chính và tài sản khi chấm dứt hợp đồng; điều khoản chung và hiệu lực của hợp đồng. Ngoài các nội dung nêu trên, các bên tham gia ký kết hợp đồng có thể thỏa thuận bổ sung các điều khoản khác không trái với quy định của pháp luật.

Đối với các nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách Nhà nước cấp cơ sở và nhiệm vụ KHCN không sử dụng ngân sách Nhà nước, các bên tham gia ký kết hợp đồng có thể tham khảo, vận dụng các nội dung quy định tại mẫu hợp đồng này để soạn thảo hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc phạm vi quản lý của mình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/05/2014.

Nguồn: www.luatvietnam.vn

Tải văn bản: tt_05-2014-bkhcn

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Thông báo thanh tra
Thông báo pháp chế
Thông báo sở hữu trí tuệ
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab