Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
untitled-1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Điểm thi kết thúc học phần In E-mail

Cơ sở toán cho thuật toán - Cơ sở toán K23

Đại số tuyến tính nâng cao - Cơ sở toán K23

Giải tích hàm nâng cao - Cơ sở toán K23

Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu - Cơ sở toán K23

Cơ sở xử lý ảnh - Cơ sở toán K23

Logic và ứng dụng trong tin học - Cơ sở toán K23

Seminar chuyên đề - Cơ sở toán K23

Phương pháp nghiên cứu khoa học - Cơ sở toán K23

Các phương pháp thống kê trong tin học - Cơ sở toán K23

Nhận dạng và phân tích mẫu - Cơ sở toán K23

Logic và ứng dụng trong tin học - Cơ sở toán K23 học lại

Các nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Cơ sở toán K23

Đại số tuyến tính nâng cao - Cơ sở toán K23

Truy vấn thông tin thị giác - Cơ sở toán K23

Giải tích hàm nâng cao - Cơ sở toán K23

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Cơ sở toán K23

Máy học nâng cao - Cơ sở toán K25 NCS

Cập nhật ( 08/09/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab