Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Điểm thi kết thúc học phần In E-mail

Miễn dịch phân tử và tế bào nâng cao - CNSH K23

Các vấn đề hiện đại trong công nghệ sinh học - CNSH K23

Công nghệ y sinh học tái tạo - CNSH K23

Protein cấu trúc chức năng và công nghệ - CNSH K23

Sinh học phân tử tế bào - CNSH K23

Phương pháp nghiên cứu khoa học - CNSH K23

Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất dịch vụ - CNSH K23

Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khỏe - CNSH K23

Sinh học ung thư - CNSH K23

Công nghệ thực phẩm - CNSH K23

Sở hữu trí tuệ và CNSH - CNSH K23

Miễn dịch bệnh và phòng vệ - CNSH K23

Miễn dịch bệnh và phòng vệ - CNSH K24

Phương pháp nghiên cứu khoa học - CNSH K24

Các vấn đề hiện đại trong công nghệ sinh học - CNSH K24

Công nghệ y sinh học tái tạo - CNSH K23

Công nghệ y sinh học tái tạo - CNSH K24

Protein - Cấu trúc chức năng và công nghệ - CNSH K24

Miễn dịch phân tử và tế bào nâng cao - CNSH K24

Sinh học tế bào gốc - CNSH K23

Kỹ thuật di truyền biến dưỡng thứ cấp ở thực vật - CNSH K23

Kỹ thuật di truyền biến dưỡng thứ cấp ở thực vật - CNSH K24

Sinh học phân tử tế bào - CNSH K23

Sinh học phân tử tế bào - CNSH K24

Thực tập chuyên ngành CNSH - CNSH K23

Thực tập chuyên ngành CNSH - CNSH K24

Công nghệ protein tái tổ hợp - CNSH K23 NCS

Công nghệ protein tái tổ hợp - CNSH K24 NCS

Cytokin và vai trò trong điều hòa miễn dịch - CNSH K23 NCS

Cytokin và vai trò trong điều hòa miễn dịch - CNSH K24 NCS

Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khỏe - CNSH K23

Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khỏe - CNSH K24

Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất dịch vụ - CNSH K23

Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất dịch vụ - CNSH K24

Sinh học ung thư - CNSH K23

Sinh học ung thư - CNSH K24

Sở hữu trí tuệ và công nghệ sinh học - CNSH K23

Sở hữu trí tuệ và công nghệ sinh học - CNSH K24

Miễn dịch học phân tử và tế bào nâng cao - CNSH K25

Chuyên đề luận văn - CNSH K23

Chuyên đề luận văn - CNSH K24

Công nghệ thực phẩm - CNSH K23

Công nghệ thực phẩm - CNSH K24

Bào chế và sản xuất thuốc có nguồn gốc sinh học - CNSH K24

Bào chế và sản xuất thuốc có nguồn gốc sinh học - CNSH K25

Các vấn đề hiện đại trong công nghệ sinh học - CNSH K24

Các vấn đề hiện đại trong công nghệ sinh học - CNSH K25

Công nghệ y sinh học tái tạo - CNSH K24

Công nghệ y sinh học tái tạo - CNSH K25

Protein cấu trúc chức năng và công nghệ - CNSH K24

Protein cấu trúc chức năng và công nghệ - CNSH K25

Sinh học phân tử tế bào - CNSH K25

Mô hình drasophila trong nghiên cứu bệnh trên người - CNSH K23 NCS

Mô hình drasophila trong nghiên cứu bệnh trên người - CNSH K24 NCS

Phương pháp nghiên cứu khoa học - CNSH K24

Phương pháp nghiên cứu khoa học - CNSH K25

Thực tập chuyên ngành - CNSH K25

Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất dịch vụ và nckh - CNSH K25

Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khỏe - CNSH K25

Sinh học tế bào gốc - CNSH K24

Sinh học tế bào gốc - CNSH K25

Miễn dịch học phân tử và tế bào nâng cao - CNSH K26

Công nghệ y sinh học tái tạo - CNSH K26

Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khỏe - CNSH K26

Protein cấu trúc chức năng và công nghệ - CNSH K26

Sở hữu trí tuệ và công nghệ sinh học - CNSH K25

Chuyên đề luận văn - CNSH K24 

Chuyên đề luận văn - CNSH K25

Tín hiệu giao tiếp ở thực vật - CNSH K25

Tín hiệu giao tiếp ở thực vật - CNSH K26

 

Cập nhật ( 12/09/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab