Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
2.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo v/v nhận hồ sơ Trợ cấp XH HK2/2013-2014 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

____________

Số: 309/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Tp.HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2014

 

THÔNG BÁO

v/v trợ cấp xã hội học kỳ 2/13-14 cho SV hệ ĐH, CĐ chính quy

______________

 

1.      Đối tượng:

Stt

Đối tượng

Trợ cấp

(đ/tháng)

Hồ sơ cần phải nộp

(Bản sao phải được công chứng và thời hạn không quá 3 tháng)

1.     

SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

100.000

-         Đơn xin TCXH.

-         Giấy chứng tử của Cha và Mẹ.

-         Bản sao trích lục Giấy khai sinh

2.     

SV tàn tật từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế

100.000

-         Đơn xin TCXH.

-         Giấy giám định y khoa.

-         Giấy xác nhận kinh tế khó khăn của địa phương

3.     

SV là người dân tộc ít người thường trú trên 3 năm tại vùng cao (xem danh mục Vùng cao bên dưới Thông báo)

140.000

-         Đơn xin TCXH

-         Giấy chứng nhận dân tộc do chính quyền địa phương cấp.

-         Đơn xác nhận thường trú

4.     

SV thuộc diện hộ nghèo vượt khó học tập

(SV năm 1: ĐTB >= 7.0, không chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

SV năm 2 trở lên: ĐTB >= 7.0, ĐRL >= 70đ)

100.000

-         Đơn xin TCXH

-         Giấy chứng nhận Hộ nghèo

-         Bảng điểm học tập HK1/13 - 14

-         Bảng điểm rèn luyện NH 12-13 đối với SV năm 2 trở lên

 

2.      Thời gian nhận hồ sơ: SV nộp hồ sơ tại phòng Công tác SV từ ngày 05/5/2014 đến hết ngày 16/5/2014 theo lịch cụ thể như sau:

-         Cơ sở Nguyễn Văn Cừ: 13g30 đến 16g30 từ thứ 2 đến thứ 6.

-         Cơ sở Thủ Đức - Dĩ An: 13g30 đến 15g thứ 4, 5, 6.

Lưu ý:

-         SV thuộc diện 1, 2 và 3 đã được nhận TCXH trong HK1/13-14 không phải nộp lại hồ sơ.

-         SV thuộc diện 4 phải nộp lại hồ sơ mới. 

Nơi nhận:

-          Ban giám hiệu;

-          BCN các Khoa;

-          Đoàn TN;

-          Hội SV;

-         Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SV

Văn Chí Nam

(đã ký)

Mẫu đơn xin TCXH (Đơn_xin TCXH HK2)

Mẫu đơn xác nhận thường trú ( Đơn xác nhận thường trú) 

Xã vùng cao theo quy định tại các Quyết định dưới đây:

+ Quyết  định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993

+ Quyết định số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 

+ Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 

+ Quyết định số 64/UB-QĐ ngày 26/8/1995

+ Quyết định số 68/UB-QĐ ngày 09/3/1997

+ Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

+ Quyết định số 26/QĐ-UB ngày 18/3/1998 

+ Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/08/2005 

+ Quyết định số 172/2006/QĐ-UBDT ngày 07/07/2006 

+ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007

                  + Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12/03/2009 
Cập nhật ( 28/04/2014 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab