Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
14.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo V/v thực hiện xét duyệt hồ sơ miễn, giảm học phí năm học 2013 – 2014 In E-mail

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số:  355/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện xét duyệt hồ sơ miễn, giảm học phí năm học 2013 – 2014

_________________________

 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTNXH ngày 30/5/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP;

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã thực hiện việc thu nhận hồ sơ miễn, giảm học phí của sinh viên trong năm học 2013-2014 qua 02 đợt (đợt 1 từ ngày 08/5/2014 – 15/5/2014, đợt 2 từ 09/6/2014 – 20/6/2014) với tổng số hồ sơ là 256 (Danh sách MGHP đính kèm). Số lượng từng ngành cụ thể như sau:

STT

Ngành học

Số lượng

Ghi chú

 

Đại học

   
 

Ngành Toán học

24

 

 

Nhóm ngành Công nghệ thông tin

42

 

 

Ngành Vật lý học

19

 

 

Ngành Hóa học

16

 

 

Ngành Sinh học

31

 

 

Ngành Địa chất học

12

 

 

Ngành Khoa học môi trường

16

 

 

Ngành Công nghệ sinh học

29

 

 

Ngành Khoa học vật liệu

21

 

 

Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

11

 

 

Ngành Hải dương học

4

 

 

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

11

 

 

Ngành Kỹ thuật hạt nhân

5

 

 

Cao đẳng, Cao đẳng nghề

 

 

  

Ngành Công nghệ Thông tin

15

 

 

Hiện tại Nhà trường đã lập báo cáo danh sách này trình ĐHQG-HCM tổng hợp để gửi Bộ Tài chính xem xét cấp kinh phí. Kết quả xem xét cấp kinh phí dự kiến trong tháng 8 năm 2014.

Trong thời gian này, sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí đầy đủ theo quy định của Nhà trường. Sau khi có kết quả phân bổ kinh phí, Nhà trường sẽ thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ học phí cho sinh viên theo quy định.

 

Nơi nhận:

-            BGH (báo cáo);

-            P. Kế hoạch – Tài chính (phối hợp);

-            P. Đào tạo (phối hợp);

-            Các Khoa;

-            BCH Đoàn – Hội sinh viên;

-            Sinh viên (thực hiện);

-            Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

 

Cập nhật ( 30/06/2014 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab