Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
3.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông tư số 14/2014/TT-KHCN In E-mail

"Ngày 11/06/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN).

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư này là quy định 04 loại hình KHCN phải thực hiện cung cấp thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN, gồm: Đề tài KHCN; đề án khoa học; dự án sản xuất thử nghiệm và dự án KHCN.

Từ ngày nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách Nhà nước được nghiệm thu chính thức, định kỳ 12 tháng một lần và trong giai đoạn 5 năm liên tiếp, tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN phải có trách nhiệm báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN và gửi về tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KHCN để tổng hợp và báo cáo cho các cơ quan quản lý Nhà nước về KHCN.

Ngoài ra, Bộ KHCN cũng yêu cầu các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KHCN có trách nhiệm cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN thông tin về các nhiệm vụ KHCN đang tiến hành, tổng hợp và công bố danh mục các nhiệm vụ KHCN đang tiến hành thuộc phạm vi quản lý trên Trang thông tin điện tử của mình và của cơ quan chủ quản tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KHCN.

Đồng thời, vào ngày 31/12 hàng năm, các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KHCN có trách nhiệm gửi Báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành trong năm về cơ quan quản lý về KHCN của Bộ, ngành, địa hương và Cục Thông tin KHCN để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ KHCN.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2014."
Nguồn: www.Luatvietnam.vn

 

Download:  14_2014_tt-khcn

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Thông báo thanh tra
Thông báo pháp chế
Thông báo sở hữu trí tuệ
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab