Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
17.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Các danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn xét chọn In E-mail
 

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN 

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN

XÉT CHỌN

( Theo Luật Thi đua - Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 được cụ thể hoá cho phù hợp với tình hình của Trường ĐHKH Tự nhiên - ĐHQG Tp.HCM )

_______

I/ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN :

1/ Danh hiệu Lao động Tiên tiến :

1a/ Danh hiệu Lao động Tiến tiến đối với cán bộ giảng dạy :

+ Chấp hành sự phân công giảng dạy của Bộ môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Đảm bảo kỷ cương giảng dạy : lên lớp đúng giờ, dạy đủ giờ, không bỏ giờ dạy không lý do,...

+ Có tổng số giờ giảng không dưới ½ định mức tiết chuẩn.

+ Đảm bảo coi thi nghiêm túc (lý thuyết, thực tập).

+ Có tham gia NCKH ( có thực hiện 1 trong các công việc sau : hướng dẫn sinh viên làm semina, tiểu luận, luận văn; hướng dẫn học viên cao học, hướng dẫn NCS; viết giáo trình; làm seminar, có đề tài hoặc công trình khoa học được công bố, tham gia báo cáo tại hội nghị khoa học các cấp ).

+ Gương mẫu trong công tác giảng dạy, NCKH, hội họp và học tập ( không bỏ học các lớp bồi dưỡng đã đăng ký ).

+ Không bị khiển trách hoặc bị kỷ luật.

+ Đối với cán bộ trẻ, sau 2 năm giữ lại Trường công tác phải thi đậu vào cao học hoặc NCS, và trình độ ngoại ngữ phải đạt từ trình độ C trở lên hoặc Toefl ³ 500 ( đối với ngoại ngữ Anh văn )

1b/ Danh hiệu Lao động Tiến tiến đối với cán bộ quản lý :

+ Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Đảm bảo kỷ cương lao động tại đơn vị.

+ Đơn vị mình quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Đảm bảo tư cách, đạo đức của người cán bộ quản lý.

+ Tham gia học tập bồi dưỡng ( không bỏ học các lớp bồi dưỡng đã đăng ký ).

+ Không bị khiển trách hoặc bị kỷ luật.

1c/ Danh hiệu Lao động Tiến tiến đối với cán bộ phục vụ :

+ Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Đảm bảo giờ giấc kỷ luật lao động.

+ Đảm bảo tư cách, đạo đức nhân viên Nhà nước.

+ Tham gia học tập bồi dưỡng ( không bỏ học các lớp bồi dưỡng đã đăng ký ).

+ Không bị khiển trách hoặc bị kỷ luật.

            Các đối tượng trên trong một năm nếu nghỉ làm việc từ 2 tháng (  40 ngày làm việc trở lên ) thì không thuộc diện xét, bình bầu.        

2/ Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở :

Cũng căn cứ vào các tiêu chuẩn của danh hiệu Lao động Tiên tiến nhưng xét chọn ở mức cao hơn, cụ thể như sau :

+ Đối với CBGD : giảng dạy có hiệu quả cao. Có tổng số giờ giảng dạy trên định mức tiết chuẩn. Trong năm học có đề tài NCKH được nghiệm thu hoặc có công trình NCKH được công bố hoặc có tham gia báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học các cấp hoặc có giáo trình được in. Cá nhân phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều thành tích đóng góp cho đơn vị, cho Nhà trường. Cá nhân phải gương mẫu về tư cách đạo đức, thật sự là điển hình của đơn vị.

+ Đối với CBQL : Cá nhân phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều thành tích đóng góp cho đơn vị, cho Nhà trường. Cá nhân phải gương mẫu về tư cách đạo đức, thật sự là điển hình của đơn vị. Đơn vị mình quản lý phải đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

+ Đối với CBPV : Cá nhân phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều thành tích đóng góp cho đơn vị, cho Nhà trường. Cá nhân phải gương mẫu về tư cách đạo đức, thật sự là điển hình của đơn vị.

           

3/ Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp ĐHQG ( Bộ, Thành phố ) :

Là những người tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số Chiến sĩ Thi đua cơ sở, có 3 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở.

           

4/ Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc :

Là những người tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số Chiến sĩ Thi đua ĐHQG ( Bộ, Thành    phố ) có 2 lần liên tục là Chiến sĩ Thi đua ĐHQG ( Bộ, Thành phố ).

            II. ĐỐI VỚI TẬP THỂ :

            1/ Tập thể Lao động Tiên tiến:

+ Hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch được giao.

+ Có trên 50% cá nhân trong tập thể được danh hiệu Lao động Tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

+ Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

2/ Tập thể Lao động Xuất sắc :

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch được giao.

+ Có phong trào thi đua nề nếp, thiết thực, hiệu quả.

+ Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.

+ Có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở và không có cá nhân bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

+ Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên trong tập thể.

+ Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Cập nhật ( 12/05/2008 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab