Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
12.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Tổ chức ngày Pháp luật trong ngành giáo dục năm 2014 In E-mail
(PL)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (vào 9-11 hằng năm) trong ngành giáo dục năm 2014.

Với chủ đề “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các hoạt động diễn ra trong thời gian hai tháng, bắt đầu từ ngày 1-10 đến hết ngày 30-11; trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 3 đến 9-11.

Mục đích tổ chức ngày Pháp luật nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục.

Nguồn tin: http://plo.vn/giao-duc/to-chuc-ngay-phap-luat-trong-nganh-giao-duc-500804.html

Tải các file nội dung tuyên truyền pháp luật đính kèm:

Kế hoạch: 1-_ke_hoach_trien_khai_ngay_pl_2014-dang_web

Nội dung tuyên bố ứng xử DOC: 2-_noi_dung_tuyen_bo_ung_xu_cua_cac_ben_o_bien_dong_doc

Đề cương giới thiệu bộ luật hàng hải năm 2005: 3-de_cuong_gioi_thieu_bo_luat_hang_hai_2005

Đề cương giới thiệu luật an ninh quốc gia:4-e_cuong_gioi_thieu_luat_an_ninh_quoc_gia

Đề cương giới thiệu luật biển Việt Nam: 5-_de_cuong_gioi_thieu_luat_bien_viet_nam

Đề cương giới thiệu luật dầu khí năm 2008:6-_de_cuong_gioi_thieu_luat_dau_khi_nam_2008

Đề cương giới thiệu luật thủy sản: 7-_de_cuong_gioi_thieu_luat_thuy_san

Nội dung tuyên truyền  công ước luật biển năm 1982: 8-noi_dung_tuyen_truyen_cong_uoc_luat_bien_nam_1982

Cập nhật ( 07/10/2014 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Thông báo thanh tra
Thông báo pháp chế
Thông báo sở hữu trí tuệ
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab