Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
17.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo v/v kiểm tra nội dung sinh hoạt công dân đầu năm học 2014 - 2015 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 458/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra nội dung sinh hoạt công dân đầu năm học 2014 - 2015

_________________

           

            Tiếp tục thực hiện nội dung sinh hoạt công dân cho sinh viên đầu năm học 2014 - 2015, Nhà trường thông báo việc kiểm tra sinh hoạt công dân như sau:

1.       Đối tượng tham gia kiểm tra: các sinh viên đã tham gia đầy đủ 02 chuyên đề theo nội dung sinh hoạt công dân theo thông báo số 442/TB-KHTN-CTSV ngày 12/11/2014. Trường hợp sinh viên không tham gia kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân. Ngược lại, các sinh viên không đúng đối tượng quy định tham gia kiểm tra sẽ không được công nhận kết quả.

 

2.        Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm online, mỗi sinh viên có thể tham gia kiểm tra tối đa 02 lần và Nhà trường sẽ lấy kết quả cao nhất làm kết quả cuối cùng. Sinh viên có thể chọn một trong 02 cách tham gia kiểm tra như sau:

-        Cách 1. Tự kiểm tra bằng máy tính cá nhân có thể truy cập vào internet theo hướng dẫn: File đính kèm

-        Cách 2. (Dành cho các sinh viên không thể thực hiện theo cách 1) Sinh viên phải đăng ký kiểm tra tại phòng máy của Trường: thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/12/2014 theo hướng dẫn:

o   Đăng nhập tài khoản sinh viên tại: http://portal.hcmus.edu.vn

o   Chọn nhóm chức năng: Đăng ký chuyên đề.

o   Chọn chuyên đề: Kiểm tra sinh hoạt công dân NH 2014 - 2015 (Lớp kiểm tra 01 hoặc Lớp kiểm tra 02).

Tùy theo số lượng sinh viên đăng ký nhà trường sẽ bố trí lịch thi thích hợp, danh sách và phòng thi sẽ được thông báo vào ngày 12/12/2014. Để đảm bảo đủ số lượng sinh viên để tổ chức kiểm tại phòng máy, Nhà trường đề nghị các sinh viên đã đăng ký kiểm tra tại phòng máy của Trường không tham gia kiểm tra theo cách 1.

 

3. Thời gian kiểm tra:

-        Đối với sinh viên tự kiểm tra bằng máy tính cá nhân: thời gian kiểm tra từ 15/12/2014 - 21/12/2014.

-        Đối với các sinh viên đăng ký kiểm tra tại phòng máy của Trường: thời gian kiểm tra vào sáng ngày 20/12/2014 (thứ 7) tại cả 02 cơ sở.

            Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

-            Ban giám hiệu;

-            BCN các Khoa;

-            Đoàn TN, Hội SV;

-            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Văn Chí Nam

 

Cập nhật ( 08/12/2014 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab