Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
17.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo Danh sách SV được xét duyệt học lại và chuyển lớp chuyên đề SHCD đầu năm NH 2014-2015 (Update) In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 468/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

                       TP.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

Danh sách Sinh viên được xét duyệt học lại và chuyển lớp các chuyên đề SHCD đầu năm năm học 2014-2015

 

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên kết quả Danh sách SV được xét duyệt đăng ký bổ sung, học lại và chuyển lớp các chuyên đề SHCD đầu năm năm học 2014-2015 cho ngày học 13/12 và 14/12/2014, như sau:

1.    Danh sách:

o    Chuyên đề 1: Xem tại đây-new update

o    Chuyên đề 2: Xem tại đây-new update

 

2.    Phương thức điểm danh:

Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước 15 phút, nhà trường sẽ tiến hành quét thẻ sinh viên và cung cấp phiếu điểm danh cho các sinh viên. Trong mỗi phiếu điểm danh đều có 1 dãy số ngẫu nhiên. Sinh viên có trách nhiệm giữ phiếu này trong suốt buổi học và ghi nhớ dãy số ngẫu nhiên trên. Cuối mỗi buổi học nhà trường sẽ thu lại phiếu điểm danh.

  • Lưu ý:

Ø  Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

Ø  Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký hoặc được sắp xếp.

Ø  Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính. Lịch kiểm tra sẽ thông báo sau vào đầu tháng 12/2014.

Ø  Sinh viên phải đi học đầy đủ 2 chuyên đề và tham dự kiểm tra như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề hoặc vắng kiểm tra thì nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 25 điểm vào Điểm rèn luyện năm học 2014-2015 (tại mục 2.5) .

 

Nơi nhận:

-            BGH (để báo cáo);

-            BCN các Khoa;

-            BCH Đoàn TN–Hội SV trường;

-            Sinh viên (thực hiện);

-            Lưu: P.CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký) 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

Cập nhật ( 12/12/2014 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab