Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
3.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo số 2 về việc kiểm tra sinh hoạt công dân đầu năm học 2014 - 2015 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 467/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO SỐ 2

Về việc kiểm tra sinh hoạt công dân đầu năm học 2014 - 2015

_________________

           

            Tiếp tục thông báo số 458/TB-KHTN-CTSV ngày 04/12/2014, Nhà trường hướng dẫn việc kiểm tra sinh hoạt công dân đầu năm học 2014 - 2015 như sau:

1.                  Đối tượng tham gia kiểm tra: các sinh viên đã tham gia đầy đủ 02 chuyên đề theo nội dung sinh hoạt công dân theo thông báo số 442/TB-KHTN-CTSV ngày 12/11/2014.

2.                  Hình thức kiểm tra: Sinh viên có thể chọn một trong 02 cách tham gia kiểm tra như sau:

-    Cách 1. Tự kiểm tra bằng máy tính cá nhân có thể truy cập vào internet theo hướng dẫn tại website Trường (mục Công tác Sinh viên\ Sinh hoạt công dân). Thời gian kiểm tra từ 15/12/2014 - 21/12/2014.

-    Cách 2. Các Sinh viên đã đăng ký kiểm tra tại phòng máy của Trường (Danh sách đính kèm) sẽ tham gia kiểm tra trực tiếp tại phòng Công tác Sinh viên trong giờ hành chính từ 15/12/2014 - 19/12/2014 (do số lượng đăng ký không đủ để tổ chức thi tại phòng máy).

3.                  Công nhận kết quả thi:

-    Sinh viên phải đạt 70/100đ thì mới được công nhận đạt bài Kiểm tra sinh hoạt công dân đầu năm. Trường hợp sinh viên không đạt thì sẽ phải tham gia đợt sinh hoạt công dân bổ sung trong năm học 2014-2015.

-    Mỗi sinh viên có thể tham gia kiểm tra tối đa 02 lần và Nhà trường sẽ lấy kết quả cao nhất làm kết quả cuối cùng.

            Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

-              Ban giám hiệu;

-            BCN các Khoa;

-            Đoàn TN, Hội SV;

-            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

 

Cập nhật ( 12/12/2014 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab