Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân đầu năm, năm học 2014-2015 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 474/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

TPHCM, ngày 24 tháng 12  năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân đầu năm,

 năm học 2014 - 2015

­­­­__________________________

           

            Nhà trường thông báo về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân đầu năm, năm học 2014-2015 đối với sinh viên khóa 2013 (bậc Cao đẳng) và khóa 2012, 2013 (bậc Đại học) hệ chính quy, cụ thể như sau:

v  Danh sách Đạt (Xem tại đây)

  • Sinh viên tham gia đầy đủ 02 chuyên đề và đạt điểm kiểm tra >70 điểm.

v Danh sách Không đạt (Xem tại đây)

  • Sinh viên không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ 02 chuyên đề.
  • Sinh viên không thực hiện bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra có điểm <70 điểm.

 

Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày 24/12 đến 31/12/2014.

 

** Hình thức xử lý đối với sinh viên không đạt theo quy định của Nhà trường: Sinh viên theo dõi thông báo tiếp theo trên website trường


 

 

 Nơi nhận:

-            BGH (báo cáo);

-            BCN các Khoa;

-            Đoàn TN – Hội SV;

-            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

 

 

Cập nhật ( 19/01/2015 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab