Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" In E-mail

(Tin từ Website Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày 10/02/2015, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 784/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh".

Mục đích của Cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động, học sinh, sinh viên,...trên địa bàn Thành phố, nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh, tăng cường khả năng tự vệ, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia; Thiết thực hưởng ứng chủ đề Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015).

Cơ cấu giải thưởng

a) Đối với cá nhân (được chọn trong số 30 bài dự thi đạt số điểm cao nhất, được chọn gửi dự thi Vòng Chung khảo ở Trung ương):

- 01 Giải Nhất cá nhân: 6.000.000 (Sáu triệu) đồng.

- 02 Giải Nhì cá nhân, mỗi giải: 3.000.000 (Ba triệu) đồng.

- 03 Giải Ba cá nhân, mỗi giải: 2.000.000 (Hai triệu) đồng.

- 24 Giải Khuyến khích cá nhân, mỗi giải: 1.000.000 (Một triệu) đồng.

b) Đối với tập thể (nộp bài theo đơn vị):

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao các giải thưởng cho các tập thể có thành tích trong phát động, tổ chức, tham gia Cuộc thi trên cơ sở các tiêu chí: có số lượng người dự thi nhiều nhất, có nhiều bài đạt chất lượng cao và được chọn dự thi Vòng Chung khảo ở Trung ương, có tỷ lệ người tham gia cao, thực hiện tốt công tác tổ chức cuộc thi,… cụ thể như sau:

- 01 Giải Nhất tập thể: 10.000.000 (Mười triệu) đồng.

- 01 Giải Nhì tập thể: 7.000.000 (Bảy triệu) đồng.

- 01 Giải Ba tập thể: 5.000.000 (Năm triệu) đồng.

- 05 Giải Khuyến khích, mỗi giải: 3.000.000 (Ba triệu) đồng.

Nộp bài dự thi:

Căn cứ theo Kế hoạch nêu trên, để triển khai Cuộc thi có hiệu quả:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố tổ chức nhận bài dự thi của các cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức mình, căn cứ đáp án do Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương ban hành, chọn lọc 20 bài dự thi đạt kết quả cao nhất gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố để dự thi Vòng Sơ khảo (kèm danh sách ghi rõ họ tên; đơn vị công tác; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc của tác giả 20 bài dự thi này).

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức nhận bài dự thi của các cá nhân thuộc các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục có trụ sở trên địa bàn quận, huyện và người dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình; các cơ sở giáo dục có trụ sở trên địa bàn quận, huyện có trách nhiệm tổ chức nhận bài dự thi của giáo viên và sinh viên, học sinh, 
học viên của cơ sở mình, căn cứ đáp án do Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương 
ban hành, chọn lọc 10 bài dự thi đạt kết quả cao nhất gửi về Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đặt trụ sở.

Căn cứ đáp án do Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương ban hành, Ủy ban 
nhân dân quận, huyện chọn lọc 20 bài dự thi đạt kết quả cao nhất của địa phương, gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố để dự thi Vòng Sơ khảo (kèm danh sách ghi rõ 
họ tên; nơi công tác (nếu có)ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ nơi ở của tác giả 20 bài dự thi này).

Câu hỏi dự thi

Các đối tượng thi phải trả lời đầy đủ 09 câu hỏi sau đây:

Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
(nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy 
bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?

Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

Câu 3. Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc 
về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.

Câu 4. Những quy định nào của Hiến pháp năm 2013 thể hiện tư tưởng 
đại đoàn kết dân tộc?

Câu 5. Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp 
năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ 
cơ bản của công dân? Điểm mới nào bạn tâm đắc nhất?  Vì sao?

Câu 6. Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013. Phân tích điểm mới 
về mối quan hệ giữa các cơ quan đó trong thực hiện quyền lực Nhà nước?

Câu 7. Cấp chính quyền địa phương quy định trong Hiến pháp năm 2013 gồm những cơ quan nào? Bạn hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với Nhân dân.

Câu 8. Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm của 
đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri và Nhân dân?

Câu 9. “…Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (trích Lời 
nói đầu Hiến pháp năm 2013)

Theo bạn, Nhà nước và mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như thế nào để thi hành và bảo vệ Hiến pháp?

(Riêng câu 09 viết không quá 1.000 từ tương đương 03 trang A4 viết tay hoặc đánh máy tính cỡ chữ 14 Times New Roman)

 

      File Đính kèm:

kehoach

the_le

Nguồn: http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/

Đăng tin: H.M.N


 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Thông báo thanh tra
Thông báo pháp chế
Thông báo sở hữu trí tuệ
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab