Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập In E-mail

Đơn vị sự nghiệp công được trích tối đa 3 tháng lương lập Quỹ khen thưởng

Theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp công được xác định giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước theo cơ chế thị trường, được tự quyết định các khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích lũy theo quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực; trừ dịch vụ khám, chữa bệnh và dịch vụ giáo dục, đào tạo tại các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ sở giáo dục, đào tạo của Nhà nước, vẫn thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Đối với dịch vụ sử nghiệp công sử dụng kinh phí Nhà nước, giá dịch vụ được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành, theo lộ trình do Nhà nước quy định. Cụ thể, từ nay đến năm 2016, giá dịch vụ sự nghiệp công chỉ bao gồm chi phí tiền lương và chi phí trực tiếp, chưa bao gồm chi phí quản lý, khấu hao tài sản cố định. Từ sau năm 2016 đến năm 2018, giá dịch vụ đã bao gồm thêm chi phí quản lý và đến năm 2020, giá dịch vụ được tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định.

Về tài chính, Chính phủ cho phép các đơn vị sự nghiệp công được chủ động xây dựng danh mục các dự án đầu tư dựa vào nhu cầu đầu tư, khả năng cân đối các nguồn tài chính và báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; được vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước hoặc được hỗ trợ lãi suất cho các dự án đầu tư sử dụng vốn vay của các tổ chức tín dụng theo quy định.

Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước khác, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), đơn vị được trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; trích lập Quỹ bổ sung thu nhập và trích tối đa 03 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm vào Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/04/2015.

Download: nd_16-2015

Nguồn: www.luatvietnam.vn

Đăng tin: H.M.N

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Thông báo thanh tra
Thông báo pháp chế
Thông báo sở hữu trí tuệ
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab