Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
13.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về việc Trợ cấp xã hội học kỳ 2/14-15 cho sinh viên In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

____________

Số: 71/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc trợ cấp xã hội học kỳ 2/14-15 cho sinh viên

___________________

1.      Đối tượng:

Stt

Đối tượng

Trợ cấp

(đ/tháng)

Hồ sơ cần phải nộp

1.     

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

100.000

-         Đơn xin TCXH.

-         Giấy chứng tử của Cha và Mẹ.

-         Bản sao trích lục Giấy khai sinh

2.     

Sinh viên tàn tật từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế

100.000

-         Đơn xin TCXH.

-         Giấy giám định y khoa.

-         Giấy xác nhận kinh tế khó khăn của địa phương

3.     

SV là người dân tộc ít người thường trú trên 3 năm tại vùng cao (xem danh mục Vùng cao)

140.000

-         Đơn xin TCXH

-         GCN dân tộc do chính quyền địa phương cấp.

-         Đơn xác nhận thường trú

4.     

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo vượt khó học tập

(SV năm 1: Điểm học tập HK1/14-15 7.0, hạnh kiểm tốt)

SV năm 2 trở lên: Điểm học tập HK1/14-15 7.0, Điểm rèn luyện NH 13-14 70đ)

100.000

-         Đơn xin TCXH

-         Giấy chứng nhận Hộ nghèo

-         Bảng điểm học tập HK1/14-15;

 

2.      Thời gian nhận hồ sơ: từ 16/3/2015 - 27/3/2015 tại Phòng Công tác Sinh viên cả 2 cơ sở

-         Sinh viên thuộc diện 1, 2 và 3 đã được nhận TCXH trong HK1/14-15 không phải nộp lại hồ sơ.

-         Sinh viên thuộc diện 4 phải nộp lại hồ sơ mới.

Nơi nhận:

-            Ban Giám hiệu;

-            BCN các khoa;

-           Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 Văn Chí Nam

Mẫu đơn đính kèm:

Đơn xin TCXH HK2

Đơn xác nhận thường trú

Các Xã vùng cao theo quy định tại các Quyết định dưới đây:

+ Quyết  định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993

+ Quyết định số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 

+ Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 

+ Quyết định số 64/UB-QĐ ngày 26/8/1995

+ Quyết định số 68/UB-QĐ ngày 09/3/1997

+ Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

+ Quyết định số 26/1998/QĐ-UB ngày 18/3/1998 

+ Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/08/2005 

+ Quyết định số 172/2006/QĐ-UBDT gày 07/07/2006 

+ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007

                  + Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12/03/2009 

 

Cập nhật ( 10/03/2015 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab