Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
11.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật NH 2014- 2015 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

____________

Số: 73/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật NH 2014- 2015

___________________

           

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC (Xem nội dung Thông tư) ngày 31/12/2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương Binh và xã hội, Bộ Tài chính về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật (có hiệu lực từ ngày 05/3/2014); Nhà Trường ban hành thông báo hướng dẫn sau:

1.      Đối tượng: sinh viên hệ chính quy là người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo

2.       Chính sách về học phí (MGHP): được miễn, giảm học phí theo nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013

3.      Chính sách về Trợ cấp xã hội (TCXH): sinh viên bị tàn tật, khuyết tật trên 41% được hưởng trợ cấp xã hội 100.000đ/tháng, cấp 12 tháng/năm học. (Theo thông báo số 41/TB-KHTN-CTSV)

4.      Chính sách về học bổng: được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định của chính phủ trong từng học kỳ, cấp 10 tháng/năm học.

5.      Chính sách về hỗ trợ phương tiện và đồ dùng học tập: được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập 1.000.000đ/người/năm học.

6.      Thủ tục hồ sơ (nộp 01 bộ hồ sơ khác với hồ sơ  MGHP và TCXH):

-  Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước (Mẫu số 01 - Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012).

-  Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (của năm 2014 và 2015).

-  Hồ sơ phải được nộp lại theo từng năm.

7.      Quy định về việc cấp học bổng và kinh phí hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập:

-  Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật được áp dụng từ NH 2014-2015.

-  Thời gian cấp học bổng và hỗ trợ chỉ được tính từ thời điểm sinh viên nộp hồ sơ cho Nhà trường, không giải quyết truy lĩnh thời điểm trước đó.

-  Thời điểm chi trả được sẽ được thông báo sau khi Nhà trường nhận được kinh phí từ ngân sách Nhà nước.

-  Trường hợp sinh viên đã nhận học bổng và kinh phí hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập mà bỏ học hoặc bị buộc thôi học thì phải trả lại số tiền đã nhận kể từ thời điểm bỏ học hoặc bị buộc thôi học lại cho Trường để nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

8.      Thời gian nhận hồ sơ: từ 16/3/2015 - 27/3/2015 tại Phòng Công tác Sinh viên cả 2 cơ sở

 

Nơi nhận:

-            Ban Giám hiệu;

-            BCN các khoa;

-            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 Văn Chí Nam

 

Cập nhật ( 09/03/2015 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab