Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về Chính sách đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số NH 14-15 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

____________

Số: 74/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Chính sách đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số NH 14-15

___________________

           

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT- BTC (Xem nội dung thông tư) ngày 15/10/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học (có hiệu lực từ ngày 28/11/2014); Nhà Trường thông báo thực hiện như sau:

1.      Đối tượng:

-    Sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

-    Không áp dụng đối với sinh viên cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.

2.       Chính sách về học phí (MGHP): được miễn, giảm học phí theo nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013

3.      Chính sách về hỗ trợ: được hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được cấp 10 tháng/năm học; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức.

4.      Thủ tục hồ sơ (nộp 01 bộ hồ sơ khác với hồ sơ  MGHP):

-  Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Theo mẫu).

-  Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (của năm 2014 và 2015).

-  Bản sao giấy khai sinh.

-  Hồ sơ phải được nộp lại theo từng năm.

5.      Quy định về hỗ trợ chi phí học tập

-  Chính sách hỗ trợ sinh viên là người dân tộc thiểu số được tính hưởng từ 01/01/2014.

-  Thời gian cấp hỗ trợ chỉ được tính từ thời điểm sinh viên nộp hồ sơ cho Nhà trường, không giải quyết truy lĩnh thời điểm trước đó.

-  Thời điểm chi trả được sẽ được thông báo sau khi Nhà trường nhận được kinh phí từ ngân sách Nhà nước.

6.      Thời gian nhận hồ sơ: từ 16/3/2015 - 27/3/2015 tại Phòng Công tác Sinh viên cả 2 cơ sở

Nơi nhận:

-            Ban Giám hiệu;

-            BCN các khoa;

-            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

 

Cập nhật ( 10/03/2015 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab