Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Nghị định 143/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo In E-mail

Các trường hợp bồi hoàn chi phí đào tạo

Ngày 24/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo đối với người học chương trình giáo dục cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được hưởng học bổng và chi phí đào tạo từ nguồn ngân sách Nhà nước hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, người học được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cử đi học tập ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước (bao gồm cả chương trình giáo dục theo Hiệp định ký kết với Nhà nước Việt Nam) và người học được tham gia chương trình đào tạo ở trong nước theo các Đề án đặt hàng đào tạo do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định của pháp luật hoặc không chấp nhận sự điều động làm việc của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày người đó được công nhận tốt nghiệp sẽ phải bồi hoàn chi phí đào tạo.

Chi phí bồi hoàn bao gồm học phí, học bổng và các khoản chi phí khác phục vụ cho khóa học đã được ngân sách Nhà nước cấp. Chậm nhất trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, người học hoặc gia đình người học ở Việt Nam có trách nhiệm nộp trả đầy đủ khoản tiền phải bồi hoàn. Trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn theo thời hạn trả thì phải chịu lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam quy định (trường hợp Ngân hàng Nhà nước không có quy định cụ thể).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2013.

Nguồn tin: www.luatvietnam.vn

Đăng tin: H.M.N

Tải văn bản:  nd_143-2013

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Thông báo thanh tra
Thông báo pháp chế
Thông báo sở hữu trí tuệ
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab