Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo số 1_Kết quả HN Lần 1 BCH Đảng bộ Trường ĐHKHTN NK 2015 -2020 In E-mail

 

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

*

Số 70 -TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT  NAM

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2015

Thông báo số 1

KẾT QUẢ PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp, BCH Đảng bộ đã tiến hành phiên họp thứ nhất với các nội dung: Bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Nay Ban Thường vụ Đảng ủy thông báo đến tất cả các chi bộ và đảng viên kết quả như sau:

1. Các chức danh trong BCH Đảng bộ

1.1. Ban thường vụ: 05 đ/c

TT

Họ tên

Chức danh

Chức vụ quản lý

1

Đ/c Trần Linh Thước

Bí thư

Hiệu trưởng

2

Đ/c Nguyễn Văn Hiếu

Phó Bí thư

Trưởng Phòng QHQT-QLDA

3

Đ/c Trần Lê Quan

Ủy viên BTV

Phó Hiệu trưởng

4

Đ/c Phan Ngô Hoang

Ủy viên BTV

Trưởng Phòng TCHC

5

Đ/c Trần Cao Vinh

Ủy viên BTV

Chủ tịch Công Đoàn Trường

Trưởng Phòng Đào tạo

 

1.2. Các Đảng ủy viên: 10 đ/c

TT

Họ tên

Chức danh

Chức vụ quản lý

1

Đ/c Châu Văn Tạo

Đảng ủy viên

Phó Hiệu trưởng

2

Đ/c Vũ Hải Quân

Đảng ủy viên

Phó Hiệu trưởng

3

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai

Đảng ủy viên

Trưởng Khoa Hóa

4

Đ/c Văn Chí Nam

Đảng ủy viên

Trưởng Phòng CTSV

5

Đ/c Lê Văn Hiếu

Đảng ủy viên

Trưởng Khoa KHVL

6

Đ/c Nguyễn Thái Hà

Đảng ủy viên

Bí thư Đoàn Trường

7

Đ/c Quách Ngô Diễm Phương

Đảng ủy viên

Phó trưởng Khoa Sinh

Phó Chủ tịch Công Đoàn Trường

8

Đ/c Lê Vũ Tuấn Hùng

Đảng ủy viên

Trưởng Khoa Vật lý-VLKT

9

Đ/c Lâm Quang Vinh

Đảng ủy viên

Trưởng Phòng KHCN

10

Đ/c Lâm Quang Vũ

Đảng ủy viên

Phó trưởng Khoa CNTT

 

2. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường

 

TT

Họ tên

Chức danh

Chức vụ quản lý

1

Đ/c Phan ngô Hoang

Chủ nhiệm

Trưởng Phòng TCHC

2

Đ/c Trịnh Thanh Đèo

Phó Chủ nhiệm

Bí thư chi bộ Khoa Toán-Tin học

3

Đ/c Nguyễn Thái Hà

ủy viên

Bí thư Đoàn Trường

4

Đ/c Ngô Đại Nghiệp

ủy viên

Bí thư chi bộ

Phó trưởng Khoa Sinh

5

Đ/c Vũ Thị Hạnh Thu

ủy viên

Phó Bí thư chi bộ Khoa Vật lý-VLKT

 

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy Trường (để báo cáo);

- BGH và các đơn vị;

- Các chi bộ trực thuộc;

- Lưu.

TM. ĐẢNG ỦY

Bí thư

(đã ký)

 

 

 

Trần Linh Thước

 

 

 

 

Cập nhật ( 11/05/2015 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab