Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
6.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo số 2_Phân công Đảng ủy theo các ban chức năng và phụ trách các chi bộ NK 2015 - 2020 In E-mail

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

*

Số 77  -TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT  NAM

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2015

 

Thông báo số 2

Phân công Đảng ủy theo các ban chức năng và phụ trách các  chi bộ trực thuộc

Nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

 BCH Đảng bộ trường họp phiên tháng 4/2015 và phân công phụ trách các ban của Đảng ủy và các chi bộ như sau:

1. Các ban và VP của Đảng ủy:

1.1. Ban tổ chức và bảo vệ chính trị nội bộ

Stt

Họ tên

Chức danh

1

Đ/c Trần Linh Thước

Bí thư, trưởng ban

2

Đ/c Nguyễn Văn Hiếu

Phó bí thư, thành viên

3

Đ/c Phan Ngô Hoang

UVTV, thành viên

4

Đ/c Trần Cao Vinh

UVTV, thành viên

5

Đ/c Trần Lê Quan

UVTV, thành viên

 

1.2. Ban tuyên giáo

Stt

Họ tên

Chức danh

1

Đ/c Nguyễn Văn Hiếu

Phó bí thư, trưởng ban

2

Đ/c Trần Cao Vinh

UVTV, phó ban

3

Đ/c Văn Chí Nam

ĐUV, thành viên

4

Đ/c  Nguyễn Thái Hà

ĐUV, thành viên

5

Đ/c  Phùng Quán

Phó CT Công Đoàn Trường, thành viên

6

Đ/c Phạm Nguyễn Thùy Dương

Chi ủy viên CB CTSV, thành viên

 

1.3. Văn phòng Đảng ủy

Stt

Họ tên

Chức danh

1

Đ/c Phan Ngô Hoang

UVTV, phụ trách VP

2

Đ/c Nguyễn Thái Hà

ĐUV, thành viên

3

Đ/c Nguyễn Thị Loan

Chuyên viên văn phòng

4

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mỹ

Chuyên viên văn phòng

 

2. Phân công Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ

 

St

Họ tên

Chức danh

Chi bộ phụ trách

1

Đ/c Trần Linh Thước

Bí thư

P.QTTB, Trường PTNK

2

Đ/c Nguyễn Văn Hiếu

Phó Bí thư

K.CNTT, K. ĐT-VT

3

Đ/c Trần Lê Quan

Ủy viên thường vụ

K. Địa chất, K.Toán-TH

4

Đ/c Phan Ngô Hoang

Ủy viên thường vụ

P.TCHC, K. KHVL, VPĐU

5

Đ/c Trần Cao Vinh

Ủy viên thường vụ

P. KHTC, K. Hóa

6

Đ/c Châu Văn Tạo

Đảng ủy viên

P.Đào Tạo, K. Sinh

7

Đ/c Vũ Hải Quân

Đảng ủy viên

K. Môi trường, K. Vật lý & Vật lý Kỹ thuật

8

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai

Đảng ủy viên

HTQT

9

Đ/c Văn Chí Nam

Đảng ủy viên

Sinh viên 3, Sinh viên 4

10

Đ/c Lê Văn Hiếu

Đảng ủy viên

P.ĐTSĐH

11

Đ/c Nguyễn Thái Hà

Đảng ủy viên

Sinh viên 2

12

Đ/c Quách Ngô Diễm Phương

Đảng ủy viên

Sinh viên 1

13

Đ/c Lê Vũ Tuấn Hùng

Đảng ủy viên

NN-GDTC

14

Đ/c Lâm Quang Vinh

Đảng ủy viên

Trung tâm Tin học

15

Đ/c Lâm Quang Vũ

Đảng ủy viên

 CTSV, KHCN-TTPC

 

3. Phân công trong  Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường

 

 

Stt

Chi bộ

Thành viên UBKT phụ trách

1

P. TCHC

đ/c Phan Ngô Hoang

chủ nhiệm

2

P. Quản trị thiết bị

3

Trường PTNK

4

Văn phòng Đảng ủy

5

Trung tâm tin học

6

K. Toán – Tin học

đ/c Trịnh Thanh Đèo

7

K. Khoa học vật liệu

8

K. Công nghệ thông tin

9

P. Đào tạo SĐT

10

KHCN-TTPC

11

K. Hóa học

đ/c Ngô Đại Nghiệp

12

K. Sinh học

13

P. Đào tạo

14

P.KHTC

15

K. Môi trường

16

K. Địa chất

đ/c Vũ Thị Hạnh Thu

17

K. Vật lý – VLKT

18

NN-GDTC

19

K. Điện tử viễn thông

20

HTQT

21

Công tác Sinh viên

đ/c Nguyễn Thái Hà

22

Sinh viên 1

23

Sinh viên 2

24

Sinh viên 3

25

Sinh viên 4

 

BCH Đảng bộ Trường thông báo đến các chi bộ và các đảng viên được biết các phân công trên.

 

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy ĐHQG Tp.HCM (để b/c)

- BGH Trường và các đơn vị (để tb)

- Các chi bộ trực thuộc (để tk)

- VP Đảng ủy (lưu)

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

Trần Linh Thước

 

 

 

Cập nhật ( 11/05/2015 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab