Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
16.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Hướng dẫn trình bày và thể lệ gởi bài báo Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:             /KHTN-KHCN

 

      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2015   

 

THÔNG BÁO

V/v Hướng dẫn trình bày và thể lệ gởi bài báo Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ

 

Kính gửi: Tác giả gởi bài đăng trên Tạp chí PT KH&CN ĐHQG-HCM

Theo quy định của Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, bài báo gởi đăng trên Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Tạp chí PT KHCN sẽ theo thể lệ và được trình bày theo các mẫu như sau:

Thể lệ gởi bài báo: <the_le_gui_bai_tap_chi>

Phiếu đăng ký gởi bài báo: <phieu_dang_ky_goi_bai_bao>

Các bài báo trình bày đúng quy định mới được tiếp nhận và tiến hành phản biện. Thời gian nhận đăng của bài báo là thời gian Chuyên san nhận được bài báo hoàn chỉnh từ Quý Tác giả.

Chuyên san KHTN kính thông báo đến Quý Tác giả.

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KHCN

 

 

Lâm Quang Vinh

 

Cập nhật ( 17/05/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab