Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/6/2015 đến 05/6/2015) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 01/6/2015 đến 05/6/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 01/6/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:30

Seminar  “The bacteria immue mechanism of Cris – Cas System and its application in biotech”

Địa điểm: Phòng I.42 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 02/6/2015

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp nghiệm thu Quy trình cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Nhà nước, chủ nhiệm PGS.TS Trần Lê Bảo Hà

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ TƯ NGÀY 03/6/2015

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp Trường Phổ thông Năng khiếu

Địa điểm: Phòng I.12

08:30

Họp xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án CDIO và Đề án NNQG 2020 năm 2016 tại ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng họp 509 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

15:00

Hiệu trưởng họp với các Trưởng khoa về Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ NĂM NGÀY 04/6/2015

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Ban Giám hiệu làm việc với Bộ môn Ngoại ngữ

Địa điểm: Phòng I.11

14:00

Kiểm tra hoạt động của Công đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ SÁU NGÀY  05/6/2015

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

Họp chương trình tập huấn chuyên môn cho giáo viên tỉnh An Giang năm 2015

Địa điểm: Phòng F.102

14:00

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quận họp tại Phòng I.12

Địa điểm: Phòng I.12

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 03/06/2015 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab