Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
15.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/6/2015 đến 12/6/2015) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 08/6/2015 đến 12/6/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 08/6/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp xét thi đua khen thưởng hoạt động Công đoàn

Địa điểm: Phòng F.102

09:00

Họp Phòng Quản trị thiết bị

Địa điểm: Phòng I.12

09:00

Phỏng vấn học bổng Sau đại học của Trường Telaviv University (Israel)

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 09/6/2015

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp Phòng Quản trị thiết bị

Địa điểm: Phòng I.12

14:00

Bảo vệ luận án TS cấp CSĐT cho NCS Nguyễn Thị Hoài Thu ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ TƯ NGÀY 10/6/2015

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luấn án tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Võ Quốc Phong ngành Vật lý lý thuyết

Địa điểm: Phòng F.102

09:00

Họp Phòng Quản trị thiết bị

Địa điểm: Phòng I.12

13:30

Họp Trưởng, Phó các Ban chức năng Hội đồng thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 cụm ĐHQG-HCM

Thành phần: Theo thư mời

Địa điểm: Phòng họp 201 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

 

THỨ NĂM NGÀY 11/6/2015

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG, chủ nhiệm TS. Lê Thị Thúy Ái

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ SÁU NGÀY  12/6/2015

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp ban chỉ đạo của ĐHQG-HCM về công tác chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015

Thành phần: Ban chỉ đạo, Hiệu trưởng các trường đại học thành viên

Địa điểm: Phòng họp 409 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab